Poistenie čelného skla k PZP od Uniqa

 Poistenie čelného skla UniqaPoistenie čelného skla býva zvyčajne súčasťou havarijného poistenia. Poisťovňa Uniqa však prišla s možnosťou doplnkového pripoistenia čelného skla k povinnému zmluvnému poisteniu.

Kedy si možete poistenie uplatniť

Toto pripoistenie slúži v prípadoch, že dôjde k poškodeniu alebo zničeniu čelného skla na vašom aute v dôsledku zvonka pôsobiacich mechanických síl a nedôjde súčasne aj k inému poškodeniu vozidla. Poistenie sa vzťahuje aj na situáciu, keď dôjde k odcudzeniu čelného skla poisteného motorového vozidla. Pripoistenie je pritom možné dojednať aj už na existujúce zmluvy PZP.

Vypočítajte si, koľko by váš vyšlo poistenie v Uniqa, a porovnajte ponuku s ďalšími šiestimi poisťovňami:

autor: Jozef Belko | 9.9.2012, 22:09 hod.