Čo nové prinášajú poisťovne v PZP?

Po roku opäť prichádzajú poisťovne s novými cenníkmi povinného zmluvného poistenia. Kritickým, ale odborným okom tohtoročnú predvianočnú ponuku hodnotia odborníci z maklérskej spoločnosti insuria consulting, ktorá prevádzkuje porovnávací portál OnlinePorovnanie.sk. Poisťovne, ktoré hodnotíme, sú zoradené v abecednom poradí.

Allianz – Slovenská poisťovňa

Allianz je poisťovňa, ktorá si dlhodobo drží prvé miesta v podiely predaja PZP na slovenskom trhu. Nesnaží sa bojovať o klienta cenou, ale prvotriednymi službami. K takým patrí napr. telefonické nahlásenie poistnej udalosti, vynikajúco fungujúce asistenčné služby, rýchla likvidácia či adekvátne plnenie poistných udalostí. Dovoľujeme si tvrdiť, že všetky poisťovne na slovenskom trhu by sa chceli službami a kvalitou priblížiť k tomu, ako to funguje v Allianz – SP. Klient však musí počítať s tým, že za služby takejto kvality si priplatí. Z toho dôvodu nie je jednoduché porovnávať ceny tejto poisťovne s inými hráčmi na trhu.  PZP Allianz kalkulačka

AXA

Tohtoročným zámerom poisťovne AXA je získať klientov z menších obcí a fyzické osoby vo veku nad 35 rokov. Preto poisťovňa prichádza s akciovým cenníkom na povinné zmluvné poistenie, ktorý je šitý na mieru práve pre tieto kategórie vodičov. Rovnako sa snaží motivovať svojich zákazníkov k uzatvoreniu PZP priamo v kombinácii s havarijným poistením a to tým, že im za kombináciu týchto dvoch poistných produktov ponúka zaujímavú cenu. PZP AXA kalkulačka

ČSOB

Podľa svojho nového cenníka uskutočnila ČSOB poisťovňa vo svojom sadzobníku niekoľko zmien. Pristúpila na intenzívnejšiu segmentáciu poistenia, na základe ktorej pridala niekoľko nových kategórií podľa cm³ a kW. Atraktívnejšia cena sa tak ponúka niekoľkým kategóriám klientov. Ide najmä o vodičov starších ako 30 rokov a podnikateľov. Pre všetky kategórie klientov sú dostupné zľavy napríklad za ročnú platbu či dvojročnú viazanosť, takže výsledná cena poistného sa v konečnom dôsledku môže prejaviť ako veľmi zaujímavá.

Generali Slovensko

Patrí medzi konzervatívnejšie poisťovne, ktorá má svoju jasnú predstavu o cene PZP. Svojim klientom ponúka zľavy, ktoré závisia od bezškodovosti a od toho, či majú v tejto poisťovni uzatvorené aj iné poistné zmluvy. Pri porovaní s konkurenciou sa Generali radí medzi poisťovne strednej a vyššej kategórie. Tento rok sa v Generali zamerali na vodičov vo veku 34 a viac rokov. Ako benefit prinášajú bezlimitné asistenčné služby v prípade dopravnej nehody v rámci Slovenskej republiky. Na tento benefit majú nárok aj klienti, ktorí sú už v tejto poisťovni poistení a spĺňajú požadovanú vekovú kategóriu.

Groupama Garancia poisťovňa

Táto poisťovňa definitívne patrí medzi tie, ktoré sa zapojili do boja o koncoročného klienta. Svoj sadzobník upravila tak, že jednoducho zvýšila obchodnú zľavu. Rovnako sa zameriava na vybranú skupinu klientov, ktorých rozdeľuje podľa veku a vlastníctva. PZP kalkulačka Groupama

Komunálna poisťovňa

Keďže je Komunálna poisťovňa členom Vienna Insurance Group, prichádza tento rok na trh s ponukou podobného obchodného modelu ako Kooperativa. Okrem atraktívnych cien ponúka pri uzatvorení PZP bonus v podobe úrazového pripoistenia pre posádku a možnosť uplatniť si škody v prípade, že boli zapríčinené živlom. PZP kalkulačka Komunálna poisťovňa

Kooperativa

Tak, ako každý rok, aj teraz stavila Kooperativa na atraktívne ceny a bonusy pre vodiča, ktorými sa snaží udržať si svojich klientov, no zároveň aj získať nových. Medzi zaujímavé bonusy, ktoré poisťovňa ponúka, možno zaradiť úrazové pripoistenie posádky či poistenie motorového vozidla v prípade škôd spôsobených živlom. Kooperativa nebojuje len o individuálneho klienta, výrazná časť aktivít je zameraná aj na podnikateľov a firemnú klientelu. PZP Kooperativa kalkulačka

Union poisťovňa

Tento rok prišla poisťovňa Union na trh s novým balíčkom povinného zmluvného poistenia s názvom PZP mini. Svojou cenou sa PZP od Unionu zaradilo medzi najatraktívnejšie povinné zmluvné poistenia na slovenskom trhu. Výška poistného sa odvíja od viacerých atribútov. Najlacnejšie ho dostanú klienti, ktorí sú starší ako 25 rokov, sú už existujúcimi klientmi Unionu alebo sesterskej Union zdravotnej poisťovne, vlastnia auto s výkonom motora do 51 kW a celkovou hmotnosťou do 1450 kg a uzatvoria si zmluvu cez internet. Treba však dať pozor na to, že na rozdiel od ostatných dvoch PZP balíčkov od Unionu, PZP mini vo svojej cene nezahŕňa asistenčné služby. Poisťovňa Union logicky argumentuje tým, že klient si sám môže vybrať, či chce balík s asistenčnými službami alebo nie, resp. že nemusí platiť za niečo, čo už má obsiahnuté v havarijnom poistení. PZP kalkulačka Union

Uniqa

Táto poisťovňa prišla nedávno s novým sadzobníkom, ktorý sa cenovo zameriava najmä na bezškodových vodičov. Serióznosť a kvalita tejto poisťovne je už rokmi overená a s atraktívnymi cenami sa stáva pre klienta ešte zaujímavejšou ako doteraz. Na to, že prináša zaujímavé ceny pre individuálneho klienta, sme si v prípade tejto poisťovne už zvykli. Podľa nového cenníka je však vidieť, že Uniqa má záujem stať sa konkurenciou aj v kategórii vodičov fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba. Je vidieť, že mení svoj prístup ku klientovi a z konzervatívneho obchodného modelu prechádza na model dravý, proklientský. Medzi tohtoročné novinky patrí aj možnosť doplnkového pripoistenia čelného skla k PZP. Toto pripoistenie slúži v prípadoch, že dôjde k poškodeniu alebo zničeniu čelného skla na poistenom aute v dôsledku zvonka pôsobiacich mechanických síl a nedôjde súčasne aj k inému poškodeniu vozidla. Poistenie sa vzťahuje aj na situáciu, kedy dôjde k odcudzeniu čelného skla poistného motorového vozidla. PZP kalkulačka Uniqa

Wustenrot

V porovnaní s predchádzajúcou verziou cenníka upravil Wustenrot ceny poistného smerom dole asi o 10% Výnimkou sú dve kategórie: fyzická osoba vo veku do 25 rokov a fyzická osoba – podnikateľ. V ich prípade došlo naopak k miernemu nárastu cien. Poisťovňa sa rozhodla poskytnúť zvýhodnený sadzobník pre klientov, ktorí už majú v ich poisťovni uzavreté iné poistné zmluvy. Na Wustenrote je tiež zaujímavé, že ako jedna z mála poisťovní sa orientuje na výpočet poistného s dôrazom kW. PZP kalkulačka Wüstenrot

Záverečné avízo…

autor: Jozef Belko | 10.9.2012, 16:09 hod.