Na čo si dávať pozor pri výbere havarijného poistenia

Poisťovní, ktoré ponúkajú havarijné poistenie vozidiel, je veľa a každá z nich má vo svojom portfóliu na výber niekoľko variantov. Bežný človek sa môže v ponuke ľahko stratiť a uzavrieť havarijne poistenie, ktoré v konečnom dôsledku nie je až také výhodné, ako sa na prvý pohľad zdá. Preto je dobré vedieť, čomu by ste mali pri výbere havarijného poistenia venovať zvýšenú pozornosť.

Mám si vôbec havarijne poistenie uzavrieť?

Prvá otázka, ktorú by ste si mali položiť, je, či má pre vás vôbec zmysel uzavrieť si havarijne poistenie. Výhody havarijnej poistky totiž v značnej miere závisia od veku vášho auta.

  • Ak ste majiteľom nového, resp. novšieho, vozidla, nemali by ste váhať.
  • Ak vlastníte vozidlo staršie ako 10 rokov, havarijné poistenie sa nemusí oplatiť.

Ak sa nakoniec rozhodnete uzavrieť si havarijné poistenie, je vhodné mať prehľad o jednotlivých parametroch poistenia. Medzi najhlavnejšie sa zaraďujú nasledovné:

1) Spoluúčasť

Spoluúčasť predstavuje mieru podieľania sa poistenca na hradení vzniknutej škody. Tá sa zvykne určovať buď percentom zo škody, presnou sumou alebo ich kombináciou. Ponuka spoluúčasti závisí od konkrétnej poisťovne. Vo väčšine prípadov volí klient z viacerých variantov, ktoré sa líšia jednak výškou spoluúčasti, ale aj cenou poistného. Vzhľadom na široký výber je preto dobré objektívne vyhodnotiť svoje schopnosti za volantom a vybrať si takú spoluúčasť, pri ktorej budete platiť primerané peniaze vašim potrebám.

Vo všeobecnosti platí, že čím nižšiu spoluúčasť klient zvolí, tým je poistenie pre neho výhodnejšie. Poistenie s nižšou spoluúčasťou však býva drahšie. Preto, ak sa zaraďujete medzi skúsených vodičov, ktorí nemajú často škody, môžete si vybrať vyššiu spoluúčasť, vďaka čomu ušetríte na poistnom. Spoluúčasť môže byť aj fixná. Vtedy poistenec platí rovnakú sumu bez ohľadu na výšku vzniknutej škody. Tento variant sa najviac oplatí pri vysokých škodách. Niektoré poisťovne ponúkajú možnosť uzavrieť havarijné poistenie aj bez spoluúčasti. Táto možnosť je považovaná za najvýhodnejšiu.

2) Poistné riziká

Základom takmer každého havarijného poistenia sú zväčša tie isté poistné riziká (živelná udalosť, havária, vandalizmus, krádež atď.). Každá poisťovňa ich však zvykne rozširovať o špecifické situácie. Niekedy tak môžete za podobnú cenu získať v inej poisťovni poistné krytie pre prípady, ktoré sú bližšie vašim potrebám. Nesmieme zabudnúť ani na to, že poistné riziká v podstate definujú, kedy máte nárok na preplatenie nákladov pri poistnej udalosti. Preto je dobré vedieť presne, ktoré situácie vás oprávňujú žiadať poisťovňu o pomoc.

3) Nová alebo aktuálna hodnota

Ak klient poisťuje staršie vozidlo, väčšina poisťovní ponúka na výber poistiť ho na novú alebo aktuálnu hodnotu. Nová hodnota sa odvíja od hodnoty, ktorú malo vozidlo v roku jeho výroby. Aktuálna hodnota zohľadňuje vek a opotrebovanie auta, teda vychádza z hodnoty vozidla v čase uzatvárania poistenia. Poistenie na novú hodnotu je drahšie, no pri poistnej udalosti poisťovňa hradí náklady v hodnote nových náhradných dielov. Poistenie na aktuálnu hodnotu je naopak lacnejšie, no môže sa stať, že klienta aj napriek nižšej cene znevýhodňuje voči poisteniu na novú hodnotu. Preto sa oplatí venovať pozornosť tomu, čo pre vás z jednotlivých variantov poistenia vyplýva a neorientovať sa iba podľa ceny poistenia.

4) Totálna škoda

K totálnej škode dochádza pri tzv. totálnej poistnej udalosti, totálke. Znamená to, že poisťovňa vyhodnotí aktuálnu cenu vášho vozidla za nižšiu ako náklady potrebné na jeho opravu. V takomto prípade sú vám vyplatené peniaze v sume aktuálnej hodnoty vozidla, od ktorej sa dodatočne odčíta spoluúčasť a cena použiteľných zvyškov vozidla. Vyplatenie totálnej škody je zväčša ten horší variant, preto sa oplatí klientovi uzavrieť havarijné poistenie, pri ktorom je riziko vyhodnotenia totálnej poistnej udalosti poisťovňou čo najmenšie.

Totálna škoda sa vypočíta ako určité % zo aktuálnej hodnoty vozidla. Závisí od poisťovne, akú percentuálnu hodnotu si stanoví. Väčšinou sa však pohybuje v rozpätí od 70% do 100%. Z toho vyplýva, že čím je percento vyššie, tým je havarijné poistenie pre poistenca výhodnejšie.

5) Asistenčné služby

Každá poisťovňa ponúka k havarijnému poisteniu asistenčné služby. Obsah týchto balíkov sa však líši od poisťovne k poisťovni, dokonca aj medzi jednotlivými produktmi tej istej poisťovne. Asistenčné služby dokážu byť v kritických situáciách často k nezaplateniu, preto dbajte o to, ktoré z nich sú obsiahnuté vo vašom havarijnom poistení.

6) Územná platnosť

Územná platnosť sa v súčasnosti vo väčšine havarijných poistiek vzťahuje na územie Európy. Nájdu sa však poistenia, ktoré platia iba v Slovenskej republike. Treba si preto radšej územnú platnosť vždy overiť. Navyše poistné krytie v celej Európe nemusí znamenať v každej poisťovni to isté. Nájdu sa poisťovne, ktoré nekryjú škody vzniknuté napr. v Rusku alebo Turecku. Pri dojednávaní zmluvy je teda dobré ujasniť si s poisťovňou, v ktorých štátoch vám havarijne poistenie platí. Vyhnete sa tak nepríjemnému prekvapeniu v prípade autonehody v zahraničí.

7) Hodinová sadzba

Súčasťou havarijného poistenia niektorých poisťovní je tzv. hodinová sadzba. Tento parameter predstavuje sumu, ktorú poisťovňa zaplatí servisu za opravu poškodeného vozidla za jednu hodinu. Hodinová sadzba sa vždy dojednáva pri uzatváraní poistnej zmluvy a stanovuje sa na určitú hodnotu alebo neobmedzene. Ako to už býva zvykom, poistenie s nižšou hodinovou sadzbou môže byť lacnejšie. To však neznamená, že je automaticky aj výhodnejšie. Pri poistnej udalosti to potom znamená, že majiteľ vozidla má za opravu v servise vyššie doplatky a to sa môže pri naozaj nízko stanovenej hodinovej sadzbe prejaviť ako veľká finančná záťaž.

8) Bonusy

Havarijné poistenie môže (ale aj nemusí) byť bonusové. Ak uzavriete bonusové poistenie, znamená to, že sa vám bude časom cena poistenia upravovať. Často sa tieto bonusy viažu na klientovu škodovosť , resp. bezškodovosť. Ak v priebehu platnosti vášho poistenia nezaviníte žiadnu škodu, býva zvykom, že pri bonusových poisteniach dôjde k zníženiu výšky splátok za poistenie. V prípade nebonusového poistenia k žiadnym úpravám poplatkov nedochádza, klient platí stále rovnako.

Niektoré poisťovne poskytujú bonusy už pri uzatváraní poistenia, aby prilákali nových klientov. Preto je dobré overiť si, či pri vstupe do poistenia dostávate už maximálny možný bonus alebo nie. Ak sa totiž rozhodujete medzi viacerými poisteniami za rovnakú cenu, výhodnejší je variant, v ktorom má poistenec ešte stále bonusovú perspektívu. Dôvod je jednoduchý. Časom sa mu bonusy môžu sprístupniť, čím získa nižšie poistné. Maximálny bonus poskytnutý už pri uzatváraní poistenia však znamená, že poistné sa už meniť nebude. V prípade bonusov sa oplatí venovať pozornosť aj tomu, za čo vám poisťovňa môže naopak zrušiť bonus a zvýšiť tým poistné.

9) Výluky z poistenia

Poisťovne majú nárok stanoviť si podmienky, za ktorých krátia svoje poistné plnenie. Napríklad, ak meškáte s platbou poistného alebo pri poistnej udalosti porušíte dopravné predpisy, poisťovňa neprekryje náklady v plnej sume. V niektorých situáciách dokonca môže úplne odmietnuť poistné krytie (napr. pri požití alkoholu). Malo by byť vo vašom vlastnom záujme mať tieto podmienky naštudované, aby ste neostali zaskočený v prípade nevyplatenia očakávanej sumy.

10) Na záver

Sme radi, ak vám tento článok pomôže pri správnom výbere havarijného poistenia. Ak potrebujete poradiť, alebo vás rovno zaujíma, koľko by stálo havarijné poistenie na vaše auto, prosím, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0902 661 111, prostredníctvom kontaktného formuláru alebo online chatu.

autor: onlineporovnanie | 28.11.2012, 00:11 hod.