Ako si správne uzavrieť cestovné poistenie cez internet

Poistenie na dovolenku do zahraničia porovnanieAk cestujete do zahraničia, je rozumné, ak si pred vycestovaním uzatvoríte poistenie. Prečo? Pretože v zahraničí číhajú rôzne riziká, ktoré môžu zaťažiť vašu peňaženku. Ak náhle ochoriete alebo sa vám stane úraz, potrebujete urgentné ošetrenie, liečbu a v horších prípadoch sa nevyhnete ani pobytu v nemocnici. Okrem zdravotných komplikácií môžete čeliť aj ďalším nepríjemnostiam, napr. strate batožiny či krádeži cestovných dokladov. Iným druhom nepríjemnosti je, ak nechtiac spôsobíte škodu tretej osobe, napr. pri lyžovačke niekoho zrazíte na svahu a pod.

Mnohé z týchto rizík kryje cestovné poistenie. Jeho výhodou v porovnaní s Európskym zdravotným preukazom, ktorý bezplatne získate vo vašej zdravotnej poisťovni, je to, že platí nielen v krajinách Európskej únie a tiež to, že zabezpečí preplatenie nákladov pri ošetrení aj u súkromných lekárov.

Ako si teda môžete uzavrieť cestovné poistenie rýchlo, spoľahlivo a výhodne? Napríklad cez internet. Prinášame vám zopár rád, na čo si treba dať pozor.

Platnosť poistenia

Je dôležité správne určiť začiatok a koniec platnosti poistenia. Optimálne je, ak si uzavriete cestovné poistenie so začiatkom platnosti v deň, keď na cestu do zahraničia vyrážate. Poistenie vás tak chráni už od okamihu opustenia územia Slovenska počas celej cesty. Rovnako koniec poistenia by mal byť zhodný s dňom plánovaného návratu domov.

Územná platnosť

Treba si vybrať koncovú krajinu, do ktorej cestujete. Poistenie platí nielen pre pobyt v tejto krajine, ale aj v krajinách, cez ktoré cestujete. Ak napríklad cestujete na dovolenku do Chorvátska, tak poistenie platí počas celej vašej cesty cez Rakúsko, Maďarsko a Slovinsko.

Riziková skupina

Pred uzatváraním poistenia si musíte položiť otázku, aké aktivity budete v zahraničí vykonávať. Vďaka tomu si vyberiete správnu rizikovú skupinu. Ak cestujete k moru a viete, že budete len leňošiť na pláži, plávať v mori a hrať bedminton, stačí vám riziková skupina turista. V prípade, že plánujete vykonávať športové činnosti, napr. potápať sa, skúšať paragliding či venovať sa vodným športom a pod., určite si zvoľte rizikovú skupinu šport.

Poistné krytie

Na to, aby ste boli v zahraničí správne poistený, je potrebné vybrať si, proti akým rizikám. Na výber máte:

  • Poistenie liečebných nákladov – tvorí základ cestovného poistenia, pretože kryje nevyhnutné náklady spojené s úrazom alebo akútnym ochorením poisteného v zahraničí.
  • Poistenie batožiny – kryje náklady, ktoré vám vzniknú pri strate, krádeži či poškodení batožiny, cestovných dokladov.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu – slúži na preplatenie škôd, ktoré nechtiac spôsobíte niekomu inému na zdraví či majetku, napr. neúmyselné rozbitie okna v hoteli a pod.
  • Úrazové poistenie – slúži na odškodnenie priamo poistenej osoby a to v prípade, že v zahraničí utrpí úraz s trvalými alebo nebodaj smrteľnými následkami.

Detailné informácie nadovšetko

Odporúčame vám, aby ste si našli čas na preštudovanie podmienok poistenia. Žiadne poistenie nekryje všetky možné riziká a poisťovne si uplatňujú aj výnimky v poistnom plnení, tzv. výluky z poistenia. Sem patrí napríklad to, ak sa vám v zahraničí stane úraz pod vplyvom alkoholu. Poistenie liečebných nákladov tiež nekryje náklady spojené s nákupom vitamínových doplnkov alebo liekov, ktoré vám nepredpísal lekár. V každom prípade, poistné podmienky sú na to, aby jasne stanovili pravidlá hry a je vo vašom záujme, aby ste vedeli, kedy a proti čomu ste poistený.

Ako si uzavrieť cestovné poistenie

Do pozornosti vám dávame online cestovné poistenie, ktoré si môžete uzatvoriť aj na našej stránke. Toto poistenie ponúkame v spolupráci s Union poisťovňou, pretože Union dlhodobo patrí k popredným hráčom v oblasti cestovného poistenia. Preto vám cestovné poistenie od Unionu môžeme bez obáv odporučiť.

Button_Chcem_sa_poistit

autor: Jozef Belko | 13.4.2013, 17:04 hod.