Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s. – povinné zmluvné poistenie (PZP)

Limity poistného plnenia
 • 5 000 000 EUR pri škodách na živote a zdraví
 • 1 000 000 EUR pri škodách na majetku a ušlom zisku
Asistenčné služby
 • Áno
Spoluúčasť
 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti
Kľúčové cenotvorné faktory
 • Výkon motora
 • Vek držiteľa
Zľavy a výhody
 • Výhodnejšia cena pre klientov poisťovne a sporiteľne
 • Zľava za ďalší produkt v poisťovni 5% – 10%
 • Bonus 5 % – zľava pre klientov bez poistnej udalosti ako dodatočná zľava nad rámec uplatňovaných zliav
 • Výber z 2 variantov úrazového pripoistenia pre vodiča a cestujúcich
 • Pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča v trestnom, priestupkovom a správnom práve a pri náhrade škody, vrátane nonstop linky právneho poradenstva
Dôležité kontakty
 • Adresa: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
 • Zákaznícka linka: 02 / 57 889 901
 • E-mail: info@wuestenrot.sk
 • Web: www.wustenrot.sk
 • Hlásenie škody: +421 2 5788 9902
 • Asistenčná služba: +421 2 57 88 99 02
Button_Chcem_sa_poistit  
autor: Jozef Belko | 30.10.2013, 23:10 hod.