Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s. – povinné zmluvné poistenie (PZP)

Limity poistného plnenia

 • 5 000 000 EUR pri škodách na živote a zdraví
 • 1 000 000 EUR pri škodách na majetku a ušlom zisku

Asistenčné služby

 • Áno

Spoluúčasť

 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti

Kľúčové cenotvorné faktory

 • Výkon motora
 • Vek držiteľa

Zľavy a výhody

 • Výhodnejšia cena pre klientov poisťovne a sporiteľne
 • Zľava za ďalší produkt v poisťovni 5% – 10%
 • Bonus 5 % – zľava pre klientov bez poistnej udalosti ako dodatočná zľava nad rámec uplatňovaných zliav
 • Výber z 2 variantov úrazového pripoistenia pre vodiča a cestujúcich
 • Pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča v trestnom, priestupkovom a správnom práve a pri náhrade škody, vrátane nonstop linky právneho poradenstva

Dôležité kontakty

 • Adresa: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
 • Zákaznícka linka: 02 / 57 889 901
 • E-mail: info@wuestenrot.sk
 • Web: www.wustenrot.sk
 • Hlásenie škody: +421 2 5788 9902
 • Asistenčná služba: +421 2 57 88 99 02

PZP kalkulačka Wüstenrot

Pomocou našej PZP kalkulačky si môžete vypočítať povinné zmluvné poistenie v poisťovni Wüstenrot a porovnať si ponuky viacerých poisťovní.

Button_Chcem_sa_poistit

 

autor: Jozef Belko | 30.10.2013, 23:10 hod.