Kooperativa poisťovňa, a.s.

Kooperativa poisťovňa – povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP kalkulačka Kooperativa - poistenie auta onlineLimity poistného plnenia

 • PARTNER
  5,24 mil. eur na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
  1,05 mil. eur na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených
 • EUROPARTNER
  5,24 mil. eur na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
  2,05 mil. eur na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Asistenčné služby

 • Áno

Spoluúčasť

 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti

Kľúčové cenotvorné faktory

 • Objem motora
 • Účel použitia vozidla
 • Vek držiteľa
 • Bydlisko držiteľa

Zľavy a výhody

 • Bonus za bezškodový priebeh do 60%
 • Zadarmo poistenie úrazu vodiča, batožiny, živlu a poistenie škôd spôsobených stretom so zverou (štandardne sú súčasťou havarijného poistenia)

Územná platnosť zákonného poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na škodovú udalosť, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky a na území krajín, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty. Na územný štátu, ktorý nie je členom dohody o zelenej karte je možné uzatvoriť tzv. hraničné poistenie.

Kontakt na poistovňu Kooperativa

 • Názov spoločnosti: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
 • Adresa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
 • IČO: 00 58 54 41
 • Obchodný register: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.79/B
 • Zákaznícka linka: 0800 120 000
 • E-mail: info@koop.sk
 • Web: www.koop.sk
 • Hlásenie škody: 0850 111 577 a +421 2 5728 1670
 • Asistenčná služba: 18 118 a +421 2 63 53 22 36

PZP kalkulačka Kooperativa

Pomocou našej PZP kalkulačky si môžete vypočítať povinné zmluvné poistenie v poisťovni Kooperativa a porovnať si ponuky viacerých poisťovní.

PZP kalkulačka
autor: Jozef Belko | 31.10.2013, 00:10 hod.