Kooperativa poisťovňa, a.s.

Kooperativa poisťovňa – povinné zmluvné poistenie (PZP)

Koop_80x80Limity poistného plnenia
 • PARTNER 5 mil. eur na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených 1 mil. eur na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených
 • EUROPARTNER 5 mil. eur na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených 2 mil. eur na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených
Asistenčné služby
 • Áno
Spoluúčasť
 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti
Kľúčové cenotvorné faktory
 • Objem motora
 • Účel použitia vozidla
 • Vek držiteľa
 • Účel používania vozidla
Zľavy a výhody
 • Bonus za bezškodový priebeh do 60%
 • Zľava pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnuté osoby
 • Zadarmo poistenie úrazu vodiča, batožiny, posádky poisťovaného vozidla a poistenie škôd spôsobených stretom so zverou (štandardne sú súčasťou havarijného poistenia)
Dôležité kontakty
 • Adresa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
 • Zákaznícka linka: 0800 120 000
 • E-mail: info@koop.sk
 • Web: www.kooperativa.sk
 • Hlásenie škody: 0850 111 577 a +421 2 5728 1670
 • Asistenčná služba: 18 118 a +421 2 63 53 22 36
Button_Chcem_sa_poistit    
autor: Jozef Belko | 31.10.2013, 00:10 hod.