AXA pojišťovna, a.s.

AXA poisťovňa – povinné zmluvné poistenie (PZP)

AXA_80x80Limity poistného plnenia
 • ŠTANDARD PLUS – s navýšením limitov krytia 2 500 000 € pri škodách na majetku a 5 000 000 € pri škode na zdraví.
 • ŠTANDARD MAXI – s navýšením limitov krytia 5 000 000 € pri škodách na majetku a 7 000 000 € pri škode na zdraví.
Asistenčné služby
 • Áno
Spoluúčasť
 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti
Kľúčové cenotvorné faktory
 • výkon vozidla,
 • značka a model vozidla,
 • vek držiteľa,
 • veľkosť obce či mesta, v ktorom má držiteľ vozidla bydlisko alebo sídlo.
Zľavy a výhody
 • Bonus za bezškodový priebeh do výšky 60%
 • Zľava za ročnú platbu poistného 10%
 • Vstupná zľava pri súčasnom uzatvorení havarijného poistenia do 40%
 • Sadzby vypočítavame podľa viacerých parametrov vozidla – zľava za eko vozidlo
 • Zľavu ZŤP a ZŤP/S vo výške 15%
 • Vernostná zľava 5%.
 • Výhodnejšia sadzba pre držiteľa nad 30 rokov
 • 8 pripoistení, ktoré môžete medzi sebou ľubovoľne kombinovať
Dôležité kontakty
 • Adresa: Kolárska 6, 811 06 Bratislava
 • Zákaznícka linka: +421 2 29 29 29 29
 • E-mail: info@axa.sk
 • Web: www.axa.sk
 • Hlásenie škody: +421 2 29 29 29 29
 • Asistenčná služba: +421 2 29 29 29 29
Button_Chcem_sa_poistit    
autor: Jozef Belko | 31.10.2013, 00:10 hod.