AXA pojišťovna, a.s.

AXA poisťovňa – povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP AXA kalkulačka - poistenie auta online

Limity poistného plnenia

 • 5 mil. eur pri škodách na zdraví a usmrtení
 • 2,5 mil. eur pri vecných škodách a ušlom zisku

 

 • 7 mil. eur pri škodách na zdraví a usmrtení
 • 5 mil. eur pri vecných škodách a ušlom zisku

Balíčky

PZP PLUS – limit 5/2,5 mil. eur + úraz vodiča

PZP PRÉMIUM – limit 5/7 mil. eur + úraz vodiča + batožina + náhradné vozidlo + vlastná totálna škoda

Asistenčné služby

 • Áno

Spoluúčasť

 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti

Kľúčové cenotvorné faktory

 • výkon vozidla,
 • značka a model vozidla,
 • vek držiteľa,
 • veľkosť obce či mesta, v ktorom má držiteľ vozidla bydlisko alebo sídlo.

Zľavy a výhody

 • Zľava za ročnú platbu poistného 10%
 • Sadzby vypočítavame podľa viacerých parametrov vozidla
 • Zľava ZŤP a ZŤP/S vo výške 15%
 • 5% zľava za viac produktov resp. kombináciu PZP/HP/úrazové poistenie
 • Zľava za E-komunikáciu 2%
 • 8 pripoistení, ktoré môžete medzi sebou ľubovoľne kombinovať

Územná platnosť zákonného poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na škodovú udalosť, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky a na území krajín, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty. Na území štátu, ktorý nie je členom dohody o zelenej karte je možné uzatvoriť tzv. hraničné poistenie.

Kontakt na poisťovňu AXA

 • Názov spoločnosti: AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Adresa: Kolárska 6, 811 06 Bratislava
 • IČO: 36 85 75 21
 • Obchodný register: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č. 1576/B
 • Zákaznícka linka: +421 2 29 29 29 29
 • E-mail: info@axa.sk
 • Web: www.axa.sk
 • Hlásenie škody: +421 2 29 29 29 29
 • Asistenčná služba: +421 2 29 29 29 29

PZP kalkulačka AXA

Pomocou našej PZP kalkulačky si môžete vypočítať povinné zmluvné poistenie v poisťovni  AXA a porovnať si ponuky viacerých poisťovní.

PZP kalkulačka
autor: Jozef Belko | 31.10.2013, 00:10 hod.