Groupama Garancia poisťovňa, a.s.

Groupama poisťovňa – povinné zmluvné poistenie (PZP)

groupama_80x80Limity poistného plnenia
 • 5 000 000 EUR pri škodách na živote a zdraví
 • 1 000 000 EUR pri škodách na majetku a ušlom zisku
Asistenčné služby
 • Áno
Spoluúčasť
 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti
Kľúčové cenotvorné faktory
 • Hmotnosť vozidla
 • Objem motora
 • Účel použitia vozidla
 • Vek držiteľa
 • Bydlisko držiteľa
Zľavy a výhody
 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 60 %
 • zľavu pre rodičov detí do 15 rokov vo výške 10 %
 • zľavu za bezškodový priebeh až do výšky 15 %
 • 10 % zľavu, ak máte v našej poisťovni uzatvorené aj iné poistenie
 • 5 % zľavu v prípade, ak disponujete účtom v OTP Banke Slovensko, a. s.
 • zľavu 5 % pri ročnom platení poistného
 • ak bývate v menšom meste alebo na vidieku, máte nárok na ďalšiu zľavu do výšky 25 %
Dôležité kontakty
 • Adresa: Miletičova 21, 821 08 Bratislava
 • Zákaznícka linka: 0850 211 411
 • E-mail: info@groupama.sk
 • Web: www.groupama.sk
 • Hlásenie škody: 0850 211 411
 • Asistenčná služba: +421 2 208 54 504
Button_Chcem_sa_poistit  
autor: Jozef Belko | 31.10.2013, 00:10 hod.