Groupama Garancia poisťovňa, a.s.

Groupama poisťovňa – povinné zmluvné poistenie (PZP)

pzp groupama, kontakt, poisťovňa groupama povinné zmluvné poistenie, vozidlo, auto, motorkaLimity poistného plnenia

 • 5,24 mil. EUR pri škodách na živote a zdraví
 • 1,05 mil. EUR pri škodách na majetku a ušlom zisku

Asistenčné služby

 • Áno

Spoluúčasť

 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti

Kľúčové cenotvorné faktory

 • Hmotnosť vozidla
 • Objem motora
 • Účel použitia vozidla
 • Vek držiteľa
 • Bydlisko držiteľa

Zľavy a výhody

 • zľavu pre rodičov detí do 15 rokov vo výške 5 %
 • zľavu za bezškodový priebeh až do výšky 15 %
 • 10 % zľavu, ak máte v našej poisťovni uzatvorené aj iné poistenie
 • 5 % zľavu v prípade, ak disponujete účtom v OTP Banke Slovensko, a. s.
 • zľavu 5 % pri ročnom platení poistného

Územná platnosť zákonného poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na škodovú udalosť, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky a na území krajín, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty. Na území štátu, ktorý nie je členom dohody o zelenej karte je možné uzatvoriť tzv. hraničné poistenie.

Kontakt na poisťovňu Groupama

 • Názov spoločnosti: Groupama poisťovňa a. s.
 • Adresa: Miletičova 21, 821 08 Bratislava
 • Korešpondenčná adresa: Miletičova 21, P.O.BOX 32, 820 05 Bratislava 25
 • IČO: 47 23 60 60
 • Obchodný register: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, Vložka číslo: 2019/B
 • Zákaznícka linka: 0850 211 411
 • E-mail: info@groupama.sk
 • Web: www.groupama.sk
 • Hlásenie škody: 0850 211 411
 • Asistenčná služba: +421 2 208 54 504

PZP kalkulačka Groupama

Pomocou našej PZP kalkulačky si môžete vypočítať povinné zmluvné poistenie v poisťovni Groupama a porovnať si ponuky viacerých poisťovní.

PZP kalkulačka
autor: Jozef Belko | 31.10.2013, 00:10 hod.