Komunálna poisťovňa, a.s.

Komunálna poisťovňa – povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP kalkulačka GropamaLimity poistného plnenia

 • GARANT PLUS
  5 000 000,00 EUR pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
  1 000 000,00 EUR pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.
 • EUROGARANT PLUS
  5 000 000,00 EUR pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
  2 000 000,00 EUR pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

Asistenčné služby

 • Áno. Výber spomedzi 4 variantov asistenčných služieb. Buď si zvolí asistenčné služby zdarma k produktu (Garant plus, Eurogarant plus), alebo menším príplatkom (4,98 € alebo 9,97 € ročne) k poistnému si zvolí rozšírené asistenčné služby – Špeciál plus alebo Optimum

Spoluúčasť

 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti

Kľúčové cenotvorné faktory

 • Objem motora
 • Účel použitia vozidla
 • Vek držiteľa

Zľavy a výhody

 • Bonus za bezškodový priebeh do výšky 60%
 • Produktové zľavy (týkajú sa dôchodcov/ZŤP, historických vozidiel) – vo výške max. 20 %.
 • Úrazové poistenie posádky vozidla zadarmo
 • Poistenie vozidla proti živelným rizikám zadarmo

Dôležité kontakty

 • Adresa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
 • Zákaznícka linka: 0800 112 122
 • E-mail: info@kpas.sk
 • Web: www.kpas.sk
 • Hlásenie škody: 0850 111 566 a +421 2 5262 7282
 • Asistenčná služba: 18 118 a +421 2 6353 2236

PZP kalkulačka Komunálna poisťovňa

Pomocou našej PZP kalkulačky si môžete vypočítať povinné zmluvné poistenie v poisťovni Komunálna poisťovňa  a porovnať si ponuky viacerých poisťovní.

Button_Chcem_sa_poistit

 

autor: Jozef Belko | 31.10.2013, 00:10 hod.