Union poisťovňa, a.s.

Union poisťovňa – povinné zmluvné poistenie (PZP)

poisťovna union pzp kalkulačka online, povinné zmluvné poistenie vozidla, auta, motorkyLimity poistného plnenia

 • 5 240 000 EUR pri škodách na živote a zdraví
 • 1 050 000 EUR pri škodách na majetku a ušlom zisku

Asistenčné služby

 • Áno

Spoluúčasť

 • Bez spoluúčasti na poistnom plnení

Kľúčové cenotvorné faktory

 • Objem motora
 • Účel používania vozidla
 • Vek držiteľa
 • Bydlisko držiteľa

Zľavy a výhody

 • Bonus za bezškodový priebeh do 50%
 • bonus vodičom z menej rizikového okresu
 • možnosť pripoistení: rozšírené asistenčné služby, právnik do auta
 • partnerské autoservisy + autosklo

Územná platnosť zákonného poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na škodovú udalosť, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky a na území krajín, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty. Na území štátu, ktorý nie je členom dohody o zelenej karte je možné uzatvoriť tzv. hraničné poistenie.

Kontakt na poisťovňu Union

 • Názov spoločnosti: Union poisťovňa, a.s.
 • Adresa: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
 • IČO: 31 32 20 51
 • Obchodný register: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.383/B
 • Zákaznícka linka: 0850 111 211
 • E-mail: union@union.sk
 • Web: www.union.sk
 • Hlásenie škody: 0850 111 211 a +421 2 20 81 18 11
 • Asistenčná služba: 0850 111 211 a +421 2 20 81 18 11

PZP kalkulačka Union

Pomocou našej PZP kalkulačky si môžete vypočítať povinné zmluvné poistenie v poisťovni Union a porovnať si ponuky viacerých poisťovní.

PZP kalkulačka
autor: Jozef Belko | 31.10.2013, 00:10 hod.