Union poisťovňa, a.s.

Union poisťovňa – povinné zmluvné poistenie (PZP)

Union_80x80Limity poistného plnenia
 • Basic: 5 mil. EUR pri škodách na zdraví a 1 mil. EUR pri škodách na majetku
 • Optimum: 5 mil. EUR pri škodách na zdraví a 3 mil. EUR pri škodách na majetku
 • Excellent Plus: 5 mil. EUR pri škodách na zdraví a 5 mil. EUR pri škodách na majetku Poistenie proti živlom zadarmo s poistnou sumou 2 500 EUR
Asistenčné služby
 • Basic: neobsahuje asistenčné služby
 • Optimum: áno
 • Excellent Plus: áno, nadštandardné
Spoluúčasť
 • Bez spoluúčasti na poistnom plnení
 • 10% spoluúčasť pri škodách z poistenia proti živlom (súčasť balíka Excellent Plus)
Kľúčové cenotvorné faktory
 • Výkon motora
 • Hmotnosť vozidla
 • Účel používania vozidla
 • Bydlisko držiteľa
 • Vek držiteľa
 • Bezškodový priebeh
Zľavy a výhody
 • Bonus za bezškodový priebeh do výšky 50%
 • Obchodná zľava do 15%
 • Zľava pre vozidlá mimo Bratislavy, Senca a krajských miest 10%
 • Zľava pre klientov Union poisťovňa, a.s., a Union zdravotná poisťovňa, a.s. 5%
 • Zľava na havarijné poistenie pri súčasnom uzatvorení PZP 10%
 • Poistenie proti živlom v balíku Excellent Plus zadarmo
 • Možnosť doplnkových poistení k PZP: čelné sklo, výtlky, stret so zverou a úraz
Dôležité kontakty
 • Adresa: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
 • Zákaznícka linka: 0850 111 211
 • E-mail: union@union.sk
 • Web: www.union.sk
 • Hlásenie škody: 0850 111 211 a +421 2 20 81 18 11
 • Asistenčná služba: 0850 111 211 a +421 2 20 81 18 11
Button_Chcem_sa_poistit    
autor: Jozef Belko | 31.10.2013, 00:10 hod.