Uniqa poisťovňa, a.s.

Uniqa poisťovňa – povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP kalkulačka Uniqa - poistenie auta onlineLimity poistného plnenia

 • 5 000 000 EUR pri škodách na živote a zdraví
 • 1 000 000 EUR pri škodách na majetku a ušlom zisku

Asistenčné služby

 • Áno

Spoluúčasť

 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti

Kľúčové cenotvorné faktory

 • Objem motora
 • Účel používania vozidla
 • Vek držiteľa
 • Bydlisko držiteľa

Zľavy a výhody

 • Bonus za bezškodový priebeh do 50%
 • bonus vodičom z menšieho mesta
 • bonus za vernosť
 • pripoistenia pre vodiča
 • partnerské autoservisy + autosklo

Dôležité kontakty

 • Adresa: Krasovského 15, 851 01 Bratislava
 • Zákaznícka linka: 0850 111 400
 • E-mail: poistovna@uniqa.sk
 • Web: www.uniqa.sk
 • Hlásenie škody: 0850 111 400
 • Asistenčná služba: +421 2 582 52 188

PZP kalkulačka Uniqa

Pomocou našej PZP kalkulačky si môžete vypočítať povinné zmluvné poistenie v poisťovni Uniqa a porovnať si ponuky viacerých poisťovní.

Button_Chcem_sa_poistit

 

autor: Jozef Belko | 31.10.2013, 00:10 hod.