PZP 2014: Poisťovne si klientov viac vyberajú

Na rok 2014 si slovenské poisťovne opäť pripravili viacero zaujímavých inovácií v povinnom zmluvnom poistení (PZP). Tu je prehľad toho najdôležitejšieho, o čom by ste mali vedieť.

slider_zmeny_v_pzp_nobutton

ALLIANZ – SP

Poisťovňa Allianz vo svojej ponuke na rok 2014 nezmenila svoj konzervatívny pohľad na zákonné poistenie. Zmeny v štruktúre a sadzbách produktu sú preto minimálne. Allianz je však stále jedinou poisťovňou na trhu, ktorá likviduje škody aj na krycí list. Ak vás poškodí klient Allianz poisťovne, tak si môžete vydýchnuť. Nemusíte mať hotovosť a čakať na preplatenie peňazí od poisťovne.

AXA poisťovňa

Poisťovňa AXA stanovuje cenu PZP na základe viacerých kritérií. Cenník na rok 2014 naznačuje, že táto poisťovňa sa zameriava skôr na starších, resp. skúsenejších vodičov z menších miest a dedín, ktorí získajú PZP za výhodnejšiu cenu. Naopak, viac si za povinné zmluvné poistenie priplatia mladší klienti a vodiči, ktorých štvorkolesové tátoše ukrývajú pod kapotou výkonnejší motor. Vypočítať ponuku od AXA teraz

GENERALI poisťovňa

V poisťovni Generali upustili od určovania ceny na základe objemu motora (cm3) a zamerali sa na jeho výkon (kW). Poisťovňa naďalej pracuje aj s klasickými parametrami ako sú vek klienta a miesto bydliska. Novým kritériom pre výpočet ceny poistného je značka vozidla. V prípade, že má klient záujem, môže si prikúpiť k základnému PZP aj doplnkové poistenia, napr. čelné sklo, krádež, živel, amortizácia, výtlk, stret so zverou a úraz. Pri jednotlivých pripoisteniach si však dajte pozor na limity krytia v danom pripoistení a tiež na výšku spoluúčasti v prípade poistnej udalosti.

KOMUNÁLNA poisťovňa

Komunálna poisťovňa prichádza s ďalším verejným prísľubom a to prísľubom na batožinu. Tento verejný prísľub je určený klientom, ktorí majú uzavreté PZP v Komunálnej poisťovni pre poistné obdobie, ktorého začiatok je 1.1.2014 do 31.12.2014. Nárok na poskytnutie plnenia za podmienok v ňom uvedených má každý klient, ktorý ich spĺňa. Poistného plnenia sa z verejného prísľubu môžu domáhať iba tí klienti, ktorým vznikne škoda na batožine v období 01.01.2014 až 30.12.2015 za súčasného trvania poistenia PZP v čase vzniku škody na batožine v Kooperative. Nárok na poistné plnenie má klient iba počas trvania poistného obdobia ktorého začiatok je 1.1.2014 do 31.12.2014. Vypočítať ponuku od Komunálnej poisťovne teraz

KOOPERATIVA

Poisťovňa Kooperativa ceny povinného zmluvného poistenia pre rok 2014 príliš nemení, avšak podobne ako Komunálna poisťovňa prichádza s novinkou verejného prísľubu na batožinu, ktorý pridáva k už dvom existujúcim verejným prísľubom (živel, úraz dopravovaných osôb). Vypočítať ponuku od Kooperativy teraz

UNION poisťovňa

Poisťovňa Union ako väčšina poisťovní, ktoré ponúkajú PZP, používa široké spektrum kritérií na výpočet ceny PZP. V cenníku na rok 2014 prináša Union určité zmeny: viac si za PZP zaplatia rizikovejší klienti, najmä vodiči mladší ako 25 rokov a tí, ktorí majú registrované vozidlo vo väčších mestách. Naopak menej rizikoví klienti z menších miest a obcí získajú lepšiu cenu poistenia. Zaujímavá je aj možnosť vybrať si balík PZP s aj bez asistenčných služieb. Vypočítať ponuku od Union teraz

UNIQA poisťovňa

Poisťovňa UNIQA zásadným spôsobom nemenila sadzby poistenia pre rok 2014. V cenníku však predsa len mierne zvýšila ceny PZP niektoré kubatúry. Naďalej ponúka bonus vodičom z menších miest, bonus za bezškodovosť až do výšky 50% či bonus za vernosť a nonstop asistenčné služby. Vypočítať ponuku od Uniqa teraz

WÜSTENROT poisťovňa

Poisťovňa Wustenrot zásadne nemenila cenník na rok 2014. Rozdielom v ponuke PZP oproti roku 2013 je rozdelenie jednej kategórie vozidiel na dve menšie, lacnejšiu a drahšiu kategóriu. Na prilákanie nových klientov má slúžiť časovo limitovaná akcia „diaľničná známka zdarma“, kde pri zakúpení dvoch z troch produktov (PZP, havarijné poistenie, stavebné sporenie) v termíne od 1.11.2013 do 31.12.2013 získa klient diaľničnú nálepku na rok 2014 v cene 50,- € zdarma. Vypočítať ponuku od Wustenrot teraz

Záverečné zhodnotenie cenových ponúk 2014

Poisťovne, ktoré pôsobia na našom trhu, pristúpili k razantnejšiemu prehodnoteniu vlaňajších a tohtoročných cenníkov. Spoločným menovateľom väčšiny zmien je snaha poisťovní o väčšiu segmentáciu klientov a zameriavanie sa na vybrané cieľové skupiny. Tu sú základné trendy, ktoré odzrkadľujú cenníky PZP pre rok 2014:

Vek a región

Poisťovne rozšírili počet vekových skupín vodičov. Takisto ich čoraz viac zaujíma miesto bydliska klienta, hoci doteraz sa doteraz pracovalo len s tromi kategóriami (Bratislava, Košice a ostatné mestá). Kritérium bydliska je už pomerne bežné a jeho vplyv na cenu PZP sa zvyšuje.

Parametre vozidla a vodič
Čo sa týka segmentácie podľa objemu (cm³) alebo výkonu motora (kW), aj tu prišlo k zmenám. Škála pôvodných 5-6 kategórií sa rozšírila na 8. Pribudli aj nové cenotvorné parametre. K takým patrí napríklad počet rokov od obdržania vodičského oprávnenia vodiča.

PZP a ešte niečo navyše
Z ponuky poisťovní možno vyčítať evidentný trend k nízkej cene základného balíka PZP a možnosť dobrovoľného výberu doplnkových poistení, s ktorými sme sa doteraz stretávali skôr pri havarijnom poistení, napr. čelné sklo, výtlky, stret so zverou a živel. Klient má tak možnosť získať okrem povinného poistenia aj užitočné pripoistenia, ktoré chránia jeho vlastné vozidlo.

Všetky vyššie spomenuté novinky a trendy sú v krajinách západnej Európy dobre známe. U nás sú poisťovne v oblasti detailnej segmentácie klientov a v trende ponúkať namiesto jednoduchého PZP komplexné poistenie vozidla ešte len na začiatku, ale je fajn, že s tým už začali. Uvidíme, či v budúcnosti príde k ešte väčšiemu zatraktívneniu tejto ponuky.

Button_Chcem_sa_poistit

autor: Jozef Belko | 23.11.2013, 14:11 hod.