Bezplatné poradenstvo pre klientov onlinePorovnanie.sk

Maklérska spoločnosť insuria consulting, ktorá je prevádzkovateľom portálu onlinePorovnanie.sk, spolupracuje s poradenskou firmou LITIS odškodnenie, s.r.o.

Ocitli ste sa v situácii, kedy:

  • vám poisťovňa nepreplatila všetky náklady na opravu auta?
  • ste pri dopravnej nehode utrpeli úraz?
  • ste sa pošmykli a zranili na zľadovatenom chodníku pred obchodom?
  • alebo vám jednoducho poisťovňa znížila alebo úplne zamietla poistné plnenie?

Využite služby LITIS odškodnenie, s.r.o.!

LITIS sa špecializuje na vymáhanie rozličných nárokov na náhradu škody, ktorá vznikne pri dopravnej nehode, pracovnom úraze či inej životnej situácii. Pomôžu vám aj s vašimi nárokmi na poskytnutie poistného plnenia z akéhokoľvek druhu poistenia.

Klientom insuria consulting poskytuje LITIS bezplatné a nezáväzné predbežné posúdenie prípadu. Špecialisti z LITIS sú v spolupráci s odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva, so súdnymi znalcami z rôznych odborov, advokátskou kanceláriou a exekútormi pripravení poskytnúť klientom insuria consulting odbornú pomoc a zabezpečiť efektívne vymoženie odškodnenia vo výške, aká  im skutočne prináleží.

Ak potrebujete poradiť s riešením poistnej udalosti, kontaktujte spoločnosť LITIS odškodnenie, s.r.o. :

  • tel: +421 908 749 168
  • e-mail: info@litis.sk
  • web: www.litis.sk
autor: Jozef Belko | 10.2.2014, 23:02 hod.