SÚŤAŽ: Máte originálne auto? Tak vyhrajte 150 EUR!!!

fialove autoMáte alebo sa Vám podarilo odfotiť nezvyčajné, originálne či vtipne upravené auto? Pošlite nám jeho fotku a vyhrajte 50 €, 100 € alebo až 150 EUR !

Spoločnosť insuria consulting, prevádzkovateľ portálu onlinePorovnanie.sk, vyhlasuje súťaž o najoriginálnejšiu fotografiu upraveného auta. Neváhajte a podeľte sa so svojimi úlovkami! Do súťaže sa môžete zapojiť od 20.03.2014 do 20.05.2014 jednoduchým spôsobom:

  • na e-mailovú adresu sutaz@insuria.sk nám zašlete Vašu originálnu fotografiu auta,
  • pripojíte Vaše meno, priezvisko, adresu, vek, telefónne číslo a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podrobné podmienky súťaže nájdete v pravidlách nižšie.

Držíme Vám palce!

————————————————————————————————————————————————

Pravidlá súťaže: „Najoriginálnejšie auto“

Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť insuria consulting, spol.s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava. Súťaž prebieha na internetovej stránke www.facebook.com v profile spoločnosti insuria consulting od 20.03.2014 do 20.05.2014 .
Súťažiaci posielajú svoju fotografiu na email sutaz@insuria.sk. Súťažiaci zaslaním emailu s fotografiou a kontaktnými údajmi vyhlasuje, že:

  • súhlasí s podmienkami súťaže,
  • je autorom fotografie a nie je si vedomý toho, že by akákoľvek tretia osoba jeho práva k fotografii spochybňovala, alebo bránila ich zverejneniu, poskytuje organizátorovi výhradné právo k použitiu fotografií na propagáciu súťaže a propagáciu jej organizátora, súhlasí s publikovaním súťažných fotografií v elektronickej podobe,
  • právo na použitie súťažných fotografií sa poskytuje bez časového obmedzenia,
  • fotografia nesmie mať pohoršujúci charakter, urážať či znevažovať iných ľudí,
  • súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v spoločnosti insuria consulting, spol. s r.o. a tieto údaje poskytuje dobrovoľne,
  • súhlasí so zverejnením svojho mena na internetových stránkach organizátora a stránke www.facebook.com v súvislosti so súťažou.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzue právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nebudú spĺňať požiadavky stanovené v týchto pravidlách.

Doručené fotografie budú po uzávierke dňa 20.05.2014 zverejnené na internetovej stránke www.facebook.com v profile spoločnosti insuria consulting a onlinePorovnanie.sk, pričom registrovaný používatelia na stránkach www.facebook.com budú hlasovať za vybranú fotografiu prostredníctvom tlačidla „páči sa mi“. Jeden užívateľ môže jednej fotografii prideliť iba jeden hlas. Hlasovanie bude ukončené dňa 20.6.2014 a zároveň po tomto dátume budú vyhlásení víťazi prvých troch miest, ktorí obdržia hodnotné ceny (150 €, 100 €, 50 €).

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby bez vekového obmedzenia a štátnej príslušnosti s trvalým bydliskom v SR, ktoré spĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami. Do súťaže sa nesmú zapojiť zamestnanci spoločnosti insuria consulting, spol.s r.o., ako i zamestnanci obchodných partnerov súťaže, ktorí výhry do súťaže venujú, súťaž organizujú, usporadúvajú alebo inak technicky zabezpečujú a ich rodinní príslušníci.

Tri fotografie s najvyšším počtom hlasov sa umiestnia postupne na 1. 2. a 3. mieste podľa počtu hlasov. Výhercovia budú po ukončení súťaže vyhlásení a zverejnení na stránkach spoločnosti www.insuria.sk, na stránke www.facebook.com v profile spoločnosti insuria consulting a onlineporovnanie.sk. Rovnako budú o výhre informovaný prostredníctvom emailu a telefonicky. Vecné výhry budú výhercom odovzdané v sídle spoločnosti insuria consulting, spol. s r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava.

 

autor: Jozef Belko | 20.3.2014, 17:03 hod.