Zopár tipov k výberu zákonného poistenia

miniNa čo slúži zákonné poistenie motorových vozidiel?

Zákonné poistenie motorových vozidiel, teda povinné zmluvné poistenie (PZP), slúži na uhradenie škôd, ktoré svojím vozidlom spôsobíte na majetku alebo zdraví tretích osôb. Vďaka poisteniu tieto škody za vás zaplatí poisťovňa, v ktorej máte uzavreté PZP.

Kto si ho musí uzavrieť a kedy?

Už z jeho názvu vyplýva, že je povinné a tak má každý, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako držiteľ povinnosť uzavrieť si ho. Povinné zmluvné poistenie platí aj pre prípojné vozidlá aj špeciálne vozidlá (napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje). PZP treba mať uzatvorené najneskôr v prvý deň použitia vozidla, tzn. najneskôr v deň prihlásenia vozidla.

Aká je výška poistného krytia?

Zo zákona sú stanovené nasledovné limity poistného krytia:

  • 5 mil. EUR : pri škode na zdraví alebo pri usmrtení, výška je stanovená bez ohľadu na počet poškodených osôb.
  • 1 mil. EUR : škody na majetku, náklady na ušlý zisk a náklady spojené s právnymi úkonmi.

Poisťovne môžu ponúkať aj nadštandardné limity krytia PZP.

Podľa čoho si vybrať poistenie?

Pri výbere povinného zmluvného poistenia môžete vziať do úvahy viacero kritérií. Tým najdôležitejším často býva výška poistného, teda cena poistenia. Treba si však dať pozor. Príliš lacné poistenie môže ísť ruka v ruke s nízkou kvalitou služieb poisťovne. Ďalším z kritérií výberu PZP môžu byť asistenčné služby, ktoré poisťovňa v prípade udalosti alebo poruchy vozidla ponúka. Odporúčame si preštudovať tieto služby a najmä si dať pozor, ktoré služby poisťovňa len zorganizuje a ktoré zorganizuje a zároveň aj uhradí. V neposlednom rade sú dôležité zvýšené limity krytia, prípadne rôzne užitočné pripoistenia a benefity.

Zákonné poistenie motorových vozidiel ONLINE?

Na portáli www.onlineporovnanie.sk si môžete uzavrieť povinné zmluvné poistenie z pohodlia vášho domova alebo odkiaľkoľvek, kde máte prístup na internet. Po vyplnení údajov o držiteľovi a vozidle získate prehľad cien PZP, môžete si vybrať poisťovňu, v ktorej chcete poistenie uzavrieť a rovno tak aj urobiť. Platobné údaje vám prídu SMS správou na váš mobil a všetky dôležité dokumenty e-mailom (návrh zmluvy, biela a zelená karta, všeobecné poistné podmienky, správa o nehode a pod.). Vašu zmluvu aktivujete jej zaplatením.

Stačí zákonná poistka?

Treba si uvedomiť, že PZP pokrýva len škody vzniknuté na zdraví a majetku tretích osôb a preto ak chcete mať poistené aj svoje vozidlo, treba si uzavrieť havarijné poistenie. O prehľade aktuálnych cien havarijného poistenia sa môžete informovať na našej infolinke 0902 661 111 alebo vyplnením tohto formulára.

autor: Jozef Belko | 15.9.2014, 13:09 hod.