Výpočet havarijného poistenia zohľadňuje viacero faktorov

Výpočet havarijného poistenia Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie slúži na to, aby vám poisťovňa preplatila škody, ktoré vzniknú na vašom vozidle v dôsledku havárie, živelnej pohromy, pri strete so zverou, pri poškodení vandalmi a v prípade krádeže.

Čo potrebujem na výpočet havarijného poistenia?

K hrubému výpočtu cien poistného stačia údaje z tzv. veľkého technického preukazu. Keďže výpočet poistného pri havarijnom poistení je troška zložitejší, vec si uľahčíte, ak vám cenovú ponuku na mieru vytvorí finančný agent alebo maklér.

Aké kritériá poisťovne zohľadňujú pri cene havarijného poistenia?

 • Poistná suma – poistenie sa môže počítať ako na novú hodnotu vozidla, tak na jeho obstarávaciu hodnotu
 • Právna forma – fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ – SZČO, právnická osoba
 • Miesto trvalého pobytu držiteľa, oblasť registrácie vozidla – vodiči jazdiaci vo väčších mestách vykazujú štatisticky viac poistných udalostí, ako vodiči z menších miest a okrajových častí
 • Vek vodiča – mladší a menej skúsení vodiči môžu byť pre poisťovňu rizikom, preto uplatňujú nižšie ceny pre starších skúsenejších
 • Značka a model vozidla – poisťovne majú vytypovaný zoznam rizikových značiek motorových vozidiel, na ktoré uplatňujú vyššiu sadzbu, čo sa odráža aj na cene poistného
 • Vek vozidla
 • Technické parametre vozidla – výkon (kW), hmotnosť (kg) a/alebo objem (cm3)
 • Iné faktory, napr. farba vozidla, typ paliva, bezpečnostné prvky ai.

Čo je spoluúčasť?

Spoluúčasť – ak je dojednaná – je stanovená v percentách a v minimálnej výške v eurách, a určuje sumu, ktorou sa klient podiela na úhrade v prípade vzniknutej škody. V zásade platí, že čím vyššia je spoluúčasť, tým nižšie poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.

Na čo si treba dať pozor pri uzatváraní havarijného poistenia?

Pri uzatváraní havarijného poistenia je dôležité si dobre uvedomiť možné riziká, ktoré nás môžu na cestách postretnúť a treba sa voči nim poistiť. Samozrejme, rozsah balíka poistení sa odráža na cene poistného. Vhodné je aj využiť možnosť k už dneska základnému balíku havarijného poistenia (havária, živel, zver, krádež, vandalizmus) sa dopoistiť rôznymi pripoisteniami.

Čo všetko sa dá pripoistiť?

K havarijnému poisteniu si môžete pripoistiť napríklad:

 • čelné sklo alebo všetky sklá na vozidle
 • nadštandardnú výbavu
 • pre prípad poškodenia alebo zničenia batožiny a osobných vecí
 • úraz a smrť vodiča a pasažierov (tzv. poistenie sedadiel)
 • zapožičanie náhradného vozidla
 • asistenčné služby v rôznom rozsahu poistného krytia
 • a rôzne ďalšie

Kde si môžem zistiť ponuky havarijného poistenia?

Ak máte záujem o porovnanie cien havarijného poistenia, využite možnosť na našom portáli. Vyplňte jednoduchý dotazník na základe, ktorého vám ponuku odošleme na Váš e-mail.

Button_Porovnaj

autor: Jozef Belko | 17.9.2014, 13:09 hod.