Pred prírodnými živlami vám auto ochráni poistenie

PZP živelné pohromy - poistenie auta proti krupobitiuAk ste držiteľom motorového vozidla alebo sa ním plánujete stať, určite riešite dôležitú otázku poistenia. Nevyhnutným poistením je zákonné poistenie (PZP), ktoré kryje škody na zdraví a majetku spôsobené niekomu inému. Čo ale PZP bežne nekryje, sú škody, ktoré môžu spôsobiť prírodné živly (búrka, krupobitie, víchor, zosuv pôdy ai.).

Čo spadá pod riziko „živelné pohromy“

Medzi živelné udalosti, ktoré môžu ohroziť vaše auto, patria: požiar, výbuch, úder blesku, náraz lietadla, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie.

Ako ochrániť svoje auto pred živelnými pohromami

Pokiaľ si chcete svoje auto ochrániť pred živelnými pohromami, máte dve možnosti ako to urobiť. Jednou z možností je dojednať si k povinnému zmluvnému poisteniu pripoistenie proti prírodným živlom. Ďalšou možnosťou je uzavrieť si havarijné poistenie. Ideálne je mať plnohodnotné havarijné poistenie, kde sa, samozrejme, nachádza aj krytie rizika hroziaceho živelnými pohromami. Môžete si tiež uzavrieť aj tzv. čiastočné KASKO alebo „mini“ havarijné poistenie, ktoré pokrýva len určité poistné riziká, v tomto prípade živelné pohromy.

Pripoistenie proti prírodným živlom k PZP

Ak si neplánujete uzavrieť havarijné poistenie, určite porozmýšľajte nad rozšírením svojho PZP o krytie ďalších možných rizík. Dnes už poisťovne ponúkajú k PZP rôzne užitočné pripoistenia napr. čelné sklo, batožinu či úraz. A jedným z nich môže byť aj poistenie proti živelným pohromám. Poistenie proti živlom ponúkajú niektoré poisťovne už v cene PZP na základe verejného prísľubu (napr. Komunálna poisťovňa, Kooperatíva), pri iných je možné si ho dokúpiť (napr. Generali).

Ako si poistenie proti živlom uzatvoriť

Či už sa rozhodnete pre plnohodnotné havarijné poistenie, alebo vás osloví pripoistenie proti živlom k PZP, získajte si o poistení dostatok informácií. Na prvý pohľad výhodná cena nemusí byť zárukou kvalitnej poistnej ochrany vášho vozidla. Pripoistenia často obsahujú limitovanú poistnú ochranu, pri poistnej udalosti klient musí finančne podieľať tzv. spoluúčasťou a obsahujú tiež výluky, pri ktorých poistenie neplatí vôbec.

Ak máte záujem o viac informácií o pripoistení proti živlom k PZP, kontaktujte nás. V prípade, že zvažujete havarijné poistenie, ktoré poistenie proti živlom obsahuje automaticky, využite náš online formulár.

PZP kalkulačka
autor: Jozef Belko | 4.3.2015, 23:03 hod.