Čo robiť v prípade nehody v zahraničí

auto-insurance-denver4600x315Chodíte autom do zahraničia? Chystáte sa s autom na dovolenku alebo na zahraničnú pracovnú cestu? Poistná udalosť v zahraničí vám môže narobiť veľa starostí, preto vám prinášame dôležité informácie, ako v prípade tejto nepredvídateľnej situácie postupovať.

Stala sa poistná udalosť v zahraničí

Dopravná nehoda v zahraničí si vyžaduje vyššiu dávku trpezlivosti a pozornosti. Postup v takejto nepríjemnej situácii je takmer rovnaký ako na Slovensku. V prvom rade treba preveriť, či nie je nikto zranený a zavolať na miesto nehody príslušné zložky. Neposkytnutie prvej pomoci môže mať nielen trestnoprávne následky, ale v niektorých štátoch aj priamy vplyv na rozsah náhrady škody. Zabezpečte miesto nehody a čakajte na príchod pomocných zložiek.

Vždy privolajte políciu!

Pri nehode v zahraničí treba vždy privolať políciu, aby vyšetrila príčiny havárie a zistila rozsah škôd. Hoci to v niektorých prípadoch legislatíva danej krajiny nevyžaduje (privolanie polície môže byť aj spoplatnené), napriek tomu sa privolanie polície odporúča. Je veľmi dobré poznačiť si presný názov policajného útvaru, ktorý nehodu prešetril (kontaktné údaje) aby ste vedeli na koho sa obrátiť so žiadosťou o prípadnú kópiu policajnej správy pre poisťovateľa. Ak nastane situácia, že polícia odmietne prísť na miesto havárie, či spísať o nej správu, zaznamenajte si čo najviac údajov o priebehu nehody.

Nezabudnite vypísať záznam o dopravnej nehode!

V takýchto situáciách je dôležité, aby ste pri sebe mali tlačivo „Záznam o dopravnej nehode“. Ak ho nemáte, môže vám to skomplikovať likvidáciu spôsobenej škody. Tlačivo je zaužívané a štandardizované v Európe a prostredníctvom neho účastník dopravnej nehody získa, ako aj poskytne všetky informácie, ktoré sú potrebné k zdokumentovaniu dopravnej nehody. Správne vyplneným tlačivom poskytne poisťovni všetko, čo na prvotné šetrenie potrebuje.

Ak ste v pozícii poškodeného a ten, kto vám nehodu spôsobil, nemá formulár, alebo sa nehoda stane v krajine, kde legislatíva nevyžaduje mať pri sebe tento dokument, zistite si a zapíšte všetky informácie o držiteľovi vozidla, o vozidle a o poisťovateľovi, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti. Budete tiež potrebovať číslo poistnej zmluvy, evidenčné číslo vozidla a medzinárodnú poznávaciu značku krajiny registrácie vozidla, ktorým bola škoda spôsobená, číslo zelenej karty alebo číslo poistnej zmluvy zahraničného poistenia.

Nikdy nepodpisujte to, čomu nerozumiete!

V prípade riešenia dopravnej nehody v zahraničí si dajte veľký pozor na to, čo podpíšete. Nakoľko záznam o dopravnej nehode nemožno dodatočne meniť a doplňovať, nikdy ho nepodpisujte, ak všetkému čo sa v ňom uvádza nerozumiete! V prípade, že nerozumiete textu, či nesúhlasíte s jeho obsahom, napíšte to do záznamu v slovenčine (svoju verziu nehody alebo iné dôležité fakty). V prípade, že záznamu alebo správe nerozumiete, trvajte na tlmočníkovi. Pokiaľ to nebude možné a budete nútený správu podpísať, nezabudnite dopísať slovo „NEROZUMIEM“, prípadne spomínanú svoju verziu udalosti k svojmu podpisu.

Pre istotu si dopravnú nehodu zdokumentujte!

Aby ste sa vyhli prípadným sporom s poisťovňou alebo inou interpretáciou poistnej udalosti zo strany účastníkov dopravnej nehody, je dobré si celú udalosť dôkladne zdokumentovať. Ideálne je urobiť si čo najviac záberov s fotoaparátom alebo s mobilom z rôznych uhlov a vzdialeností (postavenie vozidiel po nehode, škody a pod.). Ak máte možnosť zabezpečte si aj vlastných svedkov.

Nahlásenie poistnej udalosti

Poistený – vinník nehody je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi PZP vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky. Tým je splnená jeho zákonná povinnosť a ďalšia spolupráca s poisťovňou zvyčajne nie je potrebná. V prípade, že ste vinníkom nehody neboli vy, je potrebné ju nahlásiť „z opatrnosti“ a výslovne uviesť, že ste nehodu nespôsobili a zavinenie si nepriznávate.

Kontaktujte ASISTENČNÉ SLUŽBY svojej poisťovne!

Skúsenosti ukazujú, že vodič sa po havárii dostáva do fyzického aj psychického stresu. Často pritom zabudne aj na základné kroky, ktoré sú na vyriešenie poistnej udalosti nevyhnutné. Preto je dobré kontaktovať asistenčné služby poisťovne. Tie sú častou súčasťou PZP a havarijného poistenia. Poisťovňa klientovi nielen poradí, ale zabezpečí aj buď opravu vozidla, alebo jeho odťah domov. Ak sa pre niektoré kroky rozhodnete sami, nezabúdajte, že potrebujete súhlas poisťovne. Prostredníctvom asistenčnej služby môžete aj nahlásiť dopravnú nehodu, poradia vám ako postupovať v prípade poistnej udalosti a aj počas likvidácie. Ponuku asistenčných služieb od Autoklub Slovakia Assistance nájdete tu.

autor: Jozef Belko | 17.3.2015, 09:03 hod.