PZP vám poškodené čelné sklo nepreplatí

poistenie čelného skla, prasklina na čelnom skle, pripoistenie čelného skla pre vozidlo, auto Poškodenie čelného skla je jedna z najčastejších škôd vznikajúcich na motorových vozidlách. Je to riziko, ktorému môžeme len ťažko predísť svojimi jazdeckými schopnosťami alebo bezpečnou jazdou. Na cestách sa nachádza nespočetne veľa nečistôt, ktoré vám môžu čelné sklo poškodiť, nehovoriac o štrkových zostatkoch po zimnej údržbe.

PZP a čelné sklo

Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré spôsobíme prevádzkou motorového vozidla druhým osobám, či už na majetku alebo zdraví. V prípade, že by ste chceli mať preplatenú škodu z PZP, je samozrejmé, že musíte mať vinníka, z ktorého zákonnej poistky vám bude škoda preplatená. Kde nastáva problém? V závislosti od miery poškodenia môže vodič byť aj v takom šoku, že má problém sústrediť sa na cestu a jednoducho v tom okamihu nie je v jeho silách identifikovať auto, spod kolies ktorého kamienok odletel alebo si poznačiť jeho poznávaciu značku. Rovnako môžeme počuť iba náraz predmetu a poškodenie sa prejaví až neskôr, keď malá puklina roztrhne celé sklo.

Právny stav a odporúčanie NBS

Národná banka Slovenska vydala stanovisko, v ktorom uvádza, že poškodenie čelného skla vymršteným kameňom je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke samotného vozidla. Predstavuje absolútnu objektívnu zodpovednosť za škodu a majiteľ auta (ktorému vyletel kameň alebo iný predmet spod kolies) sa jej za žiadnych okolností nemôže zbaviť.

Pri akejkoľvek poistnej udalosti v rámci PZP je však potrebné, aby bol vinník známy a bolo preukázané, ako k vzniku poistnej udalosti došlo. Vinník si musí vinu priznať a nahlásiť poistnú udalosť do svojej poisťovne. To je však ideálny stav a v dnešnej dobe priam „nezvyčajný“. Na autami preplnenej ceste je už len identifikácia vinníka takmer nemožná.

„Ani priznanie vinníka nemusí stačiť“

Ak by ste si našli „ochotného“ škodcu, ktorý vinu zoberie na seba poisťovne to budú preverovať, lebo im to bude zaváňať poistným podvodom. Ak sa šetrením zistí, že vinník škodu spôsobiť nemohol, vystaví sa riziku obvinenia z účasti na poistnom podvode.

Nepodceňujte poškodené čelné sklo!

Poškodené čelné sklo môže znamenať pre vodiča pokutu a zadržanie technického preukazu i tabuliek s evidenčným číslom. Samozrejme, v závislosti od poškodenia. Pokiaľ máte v dôsledku poškodenia čelného skla obmedzený alebo znemožnený výhľad, alebo prasklinu vo veľkosti väčšej ako 2cm, vaše vozidlo bude považované ako technicky nespôsobilé na cestnú premávku.

Pripoistenie čelného skla k PZP

Bez jasnej a podpísanej viny vám z PZP škodu neuhradia a pokiaľ nechcete hradiť výmenu čelného skla z vlastného vrecka je vhodné uzavrieť si havarijné poistenie. Pokiaľ nemáte svoje auto havarijne poistené, určite rozmýšľajte nad pripoistením čelného skla k PZP. Dbajte na to, aby ste v prípade čelného skla mali nastavený správny limit. Poinformujte sa a zistite si orientačnú sumu výmeny čelného skla na vašom vozidle, aby ste si vedeli nastaviť správnu poistnú sumu, ktorá poväčšine býva aj maximálnym limitom plnenia (ak vás výmena čelného skla vyjde na 800 €, nedojednajte si poistnú sumu na 200 € a pod.) . Informujte sa ohľadom vašej spoluúčasti a počtu poistných udalostí, ktoré vám poistenie pokrýva. Porovnanie ponuk poisťovní nájdete na tomto odkaze poisťovne PZP. Porovnať si môžete ponuky PZP týchto poisťovní:

Výmena skla môže mať vplyv na váš bezškodový bonus

V prípade, že si výmenu čelného skla uplatňujete z havarijného poistenia, poisťovňa vám to môže započítať ako poistnú udalosť a siahnuť vám na váš bezškodový bonus. V praxi to znamená to, že vám poisťovňa môže navýšiť cenu poistného na ďalšie poistné obdobie. V rámci pripoistenia skla sa bezškodový priebeh neuplatňuje, to znamená, že oprava ani výmena čelného skla nemajú vplyv na jeho výšku. Nakoľko škody na čelnom skle sú najčastejšími škodami a nedá sa nim predchádzať, je vhodné uvažovať aj v prípade havarijného poistenia o pripoistení čelného skla.

Dajte si pozor na diaľničné známky – vymenia vám ich!

Pokiaľ si musíte na svojom vozidle dať vymeniť čelné sklo, nezabudnite na diaľničné známky. V prípade, že vyplníte žiadosť, doplníte známku, ktorú chcete vymeniť (musí byť rozpoznateľný ochranný holografický prvok a sériové číslo), originálny vyplnený kontrolný kupón a doklad o výmene čelného skla vám Národná diaľničná spoločnosť vymení známku. Avšak vymieňa len ročné diaľničné známky. Mesačnú či desaťdňovú si musíte kúpiť novú. Nálepky od technickej a emisnej kontroly vám vymenia na STK alebo pracovisku emisnej kontroly po absolvovaní administratívnej kontroly.

Máte záujem o havarijné poistenie alebo pripoistenie čelného skla?

Nechcete nechať nič na náhodu? Poistite si havarijne svoje auto alebo pripoistite si čelné sklo k PZP. V prípade záujmu o havarijné poistenie použite náš online formulár, alebo nás neváhajte kontaktovať na našej infolinke +421 902 661 111.

 

autor: Jozef Belko | 7.4.2015, 09:04 hod.