Poistenie auta proti krádeži „ušetrí“ peniaze

Mechanic With Customer Using Digital TabletUrčite každý z nás chce po príchode na miesto parkovania nájsť v poriadku svoje auto. Príchod na parkovisko a zistenie, že auto zmizlo, je nočnou morou každého motoristu, pokiaľ sa nejedná o „kanadský žartík“ alebo vás neodtiahli.

Prípadov, keď sa auto nájde, je, bohužiaľ, málo a jeho majiteľovi vznikne okrem iných problémov aj nemalá finančná strata. Preto je lepšie byť proti takémuto riziku poistený!

Počet krádeží vozidiel klesá, ale…

Obchod s kradnutými autami predstavuje celosvetovo tretiu najlukratívnejšiu trestnú činnosť, hneď po narkotikách a obchode s ľuďmi. Hoci majú krádeže áut klesajúcu tendenciu, stále predstavujú najzávažnejšiu formu majetkovej kriminality. Medzi „najohrozenejšie“ značky, alebo značky vozidiel, ktoré sú na Slovensku najviac kradnuté, patria Škoda a Volkswagen. Všeobecne môžeme povedať, že neustále klesajúcemu trendu krádeže vozidiel prispieva dlhodobá činnosť v oblasti zabezpečenia vozidiel doplnkovou technikou , ktorá vo všetkých kategóriách zohráva veľmi dôležitú úlohu ochrany majetku.

Poistenie proti riziku krádeže vozidla

Poistenie vozidla proti krádeži je štandardne súčasťou plnohodnotného havarijného poistenia alebo toto riziko ponúkajú produkt čiastočného havarijného poistenia (čiastočné KASKO). V prípade poistenia motorového vozidla proti krádeži je potrebné dodržať počet zabezpečovacích zariadení na vozidle, ktorý si určujú poisťovne individuálne v závislosti od hodnoty vozidla (výšky poistnej sumy). Od výšky poistnej sumy potom závisí, či vozidlo musí mať jedno, kombináciu dvoch alebo viacerých zabezpečovacích zariadení. V prípade, že dôjde k odcudzeniu (krádeži) motorového vozidla a vozidlo nemalo požadované zabezpečenie, poisťovňa má (vzhľadom na poistné podmienky) právo odmietnuť alebo znížiť poistné plnenie.

Ochrana auta technickým zabezpečením

Hoci riziko krádeže existuje vždy, je na zodpovednosti každého majiteľa, aby ho znížil na minimum. Zatiaľ najúčinnejším spôsobom je montáž dodatočného systému, ktorý je investíciou ale je to podstatne lacnejšie než strata celého vozidla:

  • Imobilizér – zabezpečovacie zariadenie, ktoré v prípade neoprávnenej manipulácie s vozidlom zabráni jeho naštartovaniu tým, že blokuje funkcie nevyhnutné k naštartovaniu
  • Autoalarm – elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, s meniacim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom, zabraňuje krádeži motorového vozidla formou akustickej alebo svetelnej signalizácie alebo hlásiace na diaľku pokus o neoprávnený vstup do vozidla a zabraňuje rozjazdu vozidla s blokovaním motora.
  • Mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou vozidla, ktoré blokuje riadenie alebo prevodové ústrojenstvo vozidla (napr. Construct, ZEDR, Mul-T-Lock, Defend-Lock a podobné homologizované zariadenia).
  • Satelitný vyhľadávací systém – zabezpečovacie zariadenie pre aktívnu lokalizáciu spolupracujúcu s elektronickým zariadením pevne zabudovaným vo vozidle, ktoré po aktivácii je vo vysielacom režime s vyhľadávacím monitorovacím zariadením, ktoré úzko spolupracuje s dispečerským centrom (GPS, GP-Jack a pod.).

Havarijné poistenie + pripoistenie finančnej straty GAP

Havarijné poistenie vám pokryje náklady na znovuobstaranie vozidla, čo znamená, že poisťovňa vám v prípade krádeže či totálnej škody vyplatí zostatkovú (obstarávaciu) cenu vozidla. Tá však môže byť podstatne nižšia ako kúpna cena. Riešením môže byť pripoistenie finančnej straty – GAP, ktoré vám vykryje rozdiel medzi týmito dvoma hodnotami. Uzatvoriť sa dá na 3 až 5 rokov. Pri predstave, že si kúpite nové vozidlo za 20 000 € a po dvoch rokoch vám ho ukradnú, poisťovňa vám vyplatí 12 000 €. Vaša finančná strata je 8 000 €, ktorú vám vykryje práve poistenie GAP a vy si môžete kúpiť rovnaké nové vozidlo.

V rámci tohto pripoistenia sa dá pripoistiť aj náhrada spoluúčasti, čo je veľmi výhodné v prípade dojednania havarijného poistenia so spoluúčasťou. V súčasnosti sa dá pripoistenie finančnej straty GAP uzatvoriť ako pripoistenie k havarijnému poisteniu alebo ako samostatné poistenie s podmienkou, že klient má uzatvorené havarijné poistenie u iného poisťovateľa. Štandardne sa dojednáva pre nové vozidlá alebo na ojazdené do 5 rokov.

Zaujímate sa o havarijné poistenie alebo o pripoistenie finančnej straty GAP?

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku pre vaše motorové vozidlo a uzatvorenie tohto poistenia? Neváhajte nás kontaktovať na infolinke 0902 661 111 alebo použite nášu PZP kalkulačku.

autor: Jozef Belko | 8.9.2015, 09:09 hod.