Oplatia sa pripoistenia k PZP?

auto-insurance-denver4600x315Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné, lebo kryje škody, ktoré vedením vozidla spôsobíte niekomu inému. Existujú aj iné typy poistenia, ktoré môžu chrániť vaše auto, napr. havarijné poistenie, poistenie finančnej straty GAP, doplnkové pripoistenia k PZP a pod. Tieto poistenia sú dobrovoľné a je len na vás ako vodičovi, či si okrem PZP rozšírite poistnú ochranu aj vášho auta.

Havarijné poistenie je napríklad zaujímavé najmä pre vozidlá do určitého veku (10-12 rokov). Naopak pre staršie vozidlá, prípadne pre ľudí, ktorí nemajú svoje vozidlo havarijne poistené, sú zaujímavé aj rôzne doplnkové poistenia, resp. pripoistenia, ktoré si môžete dojednať k svojmu PZP.

Aké pripoistenia si môžete dojednať k PZP

Slovenské poisťovne ponúkajú množstvo zaujímavých pripoistení k PZP, ktoré poskytujú ochranu nielen vozidlu, ale samotnému vodičovi alebo ostatným členom posádky:

 • Úrazové pripoistenie vodiča a/albo posádky – kryje riziko smrti, trvalé následky a dobu nevyhnutného liečenia spôsobené úrazom osôb vo vozidle
 • Pripoistenie čelného skla (skiel vozidla) – kryje poškodenia sklených častí auta v prípade vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy a havárie, teda aj od odleteného kamienka
 • Pripoistenie stretu so zverou – vzťahuje sa na poškodenia pri strete s divou zverou
 • Pripoistenie proti výtlkom – kryje poškodenie disku, prepláca časť nákladov na poškodenú pneumatiku a náklady na geometriu
 • Pripoistenie proti „amortizácii“ – v prípade nezavinenej dopravnej nehody klientovi poisťovňa preplatí rozdiel medzi celkovými nákladmi na opravu vozidla a poistným plnením vyplateným z PZP vinníka poistnej udalosti
 • Pripoistenie rizika „krádež“ – vzťahuje sa na motorové vozidlo a jeho súčasti
 • Pripoistenie rizika „živel“ – kryje poškodenia v prípade požiaru, krupobitia, povodní a záplav, víchrice, pádu stromu, stožiara, zosuvov pôdy a pádu lavíny
 • Pripoistenie batožiny – pre prípad poškodenia alebo zničenia batožiny
 • Pripoistenie rozšírených asistenčných služieb – rozšírenie asistenčných služieb, zvýšené limity plnenia, rozšírenie krytia
 • Pripoistenie náhradného vozidla – preplatenie nákladov na zapožičanie náhradného vozidla pri havárii, prípadne aj poruche vozidla doma aj v zahraničí
 • Pripoistenie právnej asistencie – zahŕňa pomoc pri právnych sporoch priamo súvisiacich s vozidlom a jeho užívaním

Ako si vybrať správne pripoistenie k PZP

Ak neuvažujete na uzatvorením plnohodnotného havarijného poistenia, lebo sa vám zdá príliš drahé alebo komplexné, doplnkové pripoistenia k PZP môžu byť zaujímavou a rozumnou voľbou. Mnohé poisťovne ponúkajú v základných balíkoch PZP pripoistenia zadarmo (napr. batožina, živel) ako benefit. Iné poisťovne ponúkajú rôzne kombinácie doplnkových poistení k PZP. Rovnako ako pri iných typoch poistenia, aj pri pripoisteniach si dajte pozor na “detaily” ako:

 • limity poistného krytia
 • výška spoluúčasti
 • výluky z poistného plnenia
 • cena 🙂

Podľa informácií od poisťovne Union si klienti najčastejšie k PZP vyberajú pripoistenie proti prírodným živlom, pripoistenie čelného skla a tiež pripoistenie stretu so zverou.

Máte záujem o pripoistenie k PZP?

Ak máte záujem o uzatvorenie PZP spolu s pripoisteniami alebo máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať telefonicky na čísle 0902 661 111 alebo e-mailom na info@onlineporovnanie.sk.

Porovnajte
si online PZP
autor: Jozef Belko | 19.1.2016, 12:01 hod.