Poistenie proti výtlkom na cestách

Hoci sme si už svojím spôsobom zvykli na to, že naše cesty sú v zlom stave, nie vždy sa nám podarí vyhnúť sa výtlkom a iným nerovnostiam na vozovke. Tie veľakrát môžu zapríčiniť poškodenie samotného vozidla. Ako môžeme uchrániť svoje vozidlá pred nečinnosťou správcov komunikácií?

Na čo slúži poistenie proti výtlkom?

Poistenie proti výtlkom kryje poškodenie disku z dôvodu zlého stavu vozovky, môže preplácať náklady na poškodenú pneumatiku a náklady na geometriu. Najviac poistných udalosti v dôsledku nerovností terénu je v bratislavských okresoch. Druhou najrizikovejšou oblasťou v súvislosti s výtlkmi je košický okres a tretie miesto patrí okresu Levice.

Ako postupovať pri poistnej udalosti?

  1. Dôkladne zdokumentujte poistnú udalosť – foto výtlku (radšej viac fotiek a aj z diaľky, aby bolo miesto dostatočne identifikovateľné), foto poškodeného vozidla
  2. V prípade väčšieho poškodenia, zranenia osôb zavolať políciu, ideálne je mať svedkov nehody
  3. Vyplniť záznam o nehode
  4. Nahlásiť poistnú udalosť vo vašej poisťovni


Poškodenie výtlkom ako súčasť havarijného poistenia

Pokiaľ máte dojednané plnohodnotné havarijné poistenie, poškodenie výtlkom máte pokryté. V prípade uznania škody od správcu komunikácie poškodený neklesne pri uplatnení škody z havarijného poistenia do nižšej bonusovej škály a zároveň si môže od správcu komunikácie vymáhať náhradu spoluúčasti. Dôležitá je však súčinnosť klienta s poisťovňou.

V prípade, že nemáte uzavreté havarijné poistenie alebo nevznikne nárok na plnenie (napr. škoda nižšia ako zmluvne dohodnutá spoluúčasť), môžete sa obrátiť priamo na správcu komunikácie, ktorý škodu nahlási svojej poisťovni. Podmienkou je, že si musí správca si musí zodpovednosť za škodu priznať.

Poistenie proti výtlkom ako pripoistenie k PZP

V prípade, že máte staršie vozidlo, alebo neplánujete svoje vozidlo havarijne poistiť, otvára sa vám možnosť pripoistiť si poškodenie výtlkmi k svojmu PZP.

Máte záujem o pripoistenie výtlku k PZP?

V prípade záujmu o uzatvorenie PZP spolu s pripoistením alebo ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na linke 0902 661 111 alebo e-mailom na info@onlineporovnanie.sk

autor: Jozef Belko | 2.2.2016, 01:02 hod.