Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz – SP – povinné zmluvné poistenie (PZP)Allianz poisťovňa, a.s. - porovnanie cien poistenia PZP, havaríjne, kontakt, povinné zmluvné poistenie auta, vozidla

Limity poistného plnenia

Základný limit krytia

 • 5 mil. eur pri škodách na zdraví a usmrtení
 • 1 mil. eur pri vecných škodách a ušlom zisku

Vyšší limit krytia

 • 10 mil. eur pri škodách na zdraví a usmrtení
 • 5 mil. eur pri vecných škodách a ušlom zisku

Asistenčné služby

 • Áno

Spoluúčasť

 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti
 • Spoluúčasť 100 €

Kľúčové cenotvorné faktory

 • objem a výkon vozidla,
 • rok výroby,
 • veľkosť obce či mesta, v ktorom má držiteľ vozidla bydlisko alebo sídlo,
 • vek držiteľa vozidla,
 • bezškodový priebeh.

Zľavy a výhody

 • zohľadnenie škodového priebehu klienta
 • zľava za ročnú platbu

Územná platnosť zákonného poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na škodovú udalosť, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky a na území krajín, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty. Na území štátu, ktorý nie je členom dohody o zelenej karte je možné uzatvoriť tzv. hraničné poistenie.

Kontakt na poisťovňu Allianz

 • Názov spoločnosti: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 • Adresa: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
 • IČO: 00 15 17 00
 • Obchodný register: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.196/B
 • Zákaznícka linka: 0800 122 222, zo zahraničia: +421 2 496 15 677
 • E-mail: allianzsp@allianzsp.sk
 • Web: www.allianzsp.sk
 • Hlásenie škody: 0800 122 222, Zo zahraničia: +421 2 496 15 677
 • Asistenčná služba: +421 2 529 33 112

PZP kalkulačka Alianz

Pomocou našej PZP kalkulačky si môžete vypočítať povinné zmluvné poistenie v poisťovni Alianz a porovnať si ponuky viacerých poisťovní.

PZP kalkulačka
autor: Jozef Belko | 27.4.2016, 09:04 hod.