Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz – SP – povinné zmluvné poistenie (PZP)

Limity poistného plnenia

Základný limit krytia:

 • 5 mil. eur pri škodách na zdraví a usmrtení
 • 1 mil. eur pri vecných škodách a ušlom zisku

Vyšší limit krytia:

 • 10 mil. eur pri škodách na zdraví a usmrtení
 • 5 mil. eur pri vecných škodách a ušlom zisku

Asistenčné služby

 • Áno

Spoluúčasť

 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti
 • Spoluúčasť 100 €

Kľúčové cenotvorné faktory

 • objem a výkon vozidla,
 • rok výroby,
 • veľkosť obce či mesta, v ktorom má držiteľ vozidla bydlisko alebo sídlo,
 • vek držiteľa vozidla,
 • bezškodový priebeh.

Zľavy a výhody

 • zľavu 7 %, ak sa rozhodnete pre spoluúčasť 100 €
 • zohľadnenie škodového priebehu klienta
 • zľava za ročnú platbu

Dôležité kontakty

 • Adresa: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
 • Zákaznícka linka: 0800 122 222, zo zahraničia: +421 2 496 15 677
 • E-mail: allianzsp@allianzsp.sk
 • Web: www.allianzsp.sk
 • Hlásenie škody: 0800 122 222, Zo zahraničia: +421 2 496 15 677
 • Asistenčná služba: +421 2 529 33 112

PZP kalkulačka Alianz

Pomocou našej PZP kalkulačky si môžete vypočítať povinné zmluvné poistenie v poisťovni Alianz a porovnať si ponuky viacerých poisťovní.

Button_Chcem_sa_poistit

autor: Jozef Belko | 27.4.2016, 09:04 hod.