Aké pripoistenia môžete mať k PZP zadarmo?

Potrebujete zákonné poistenie na vaše auto a zaujíma vás, aké pripoistenia ponúkajú naše poisťovne? Existuje široký výber pripoistení, avšak iba niektoré z nich sú zadarmo v cene poistky. Za všetky ostatné si musíte priplatiť!

Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné, lebo kryje škody, ktoré vedením vozidla spôsobíte niekomu inému. Je preto celkom logické a prirodzené, že si zväčša hľadáte to najvýhodnejšie zo všetkých. PZP však nepokrýva všetky situácie a okolnosti, ku ktorým môže v spojení s vedením a používaním vozidla prísť. Preto, ak nemáte uzatvorené havarijné poistenie, môžu sa vám hodiť niektoré pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu, ktoré majú poisťovne PZP v ponuke.

Slovenské poisťovne ponúkajú množstvo zaujímavých pripoistení k PZP, ktoré poskytujú ochranu nielen vozidlu, ale i samotnému vodičovi alebo aj ostatným členom posádky.

Asistenčné služby

Napríklad asistenčné služby sú súčasťou povinného zmluvného poistenia u takmer všetkých poisťovní. Až na pár výnimiek. Rozmýšľate, prečo si vybrať variant s asistenčnými službami a zvažujete či ich vôbec potrebujete? Asistenčné služby pre vás môžu byť pri havárii alebo poruche vozidla veľmi užitočné.

Stret so zverou

Veľmi častým pripoistením, ktoré môžete k PZP získať zadarmo, je jedno z havarijných rizík, a to poistenie stretu so zverou. Vybrať si pripoistenie stretu so zverou sa vám vyplatí najmä vtedy, ak sa vozidlom pohybujete v oblasti, kde je častý výskyt divokej zveri.

Prírodné živly

Práve spomínaný živel je ďalším rozšíreným pripoistením, ktoré niektoré poisťovne ponúkajú zdarma v cene poistného. Ten kryje poškodenia v prípade požiaru, krupobitia, povodní a záplav, víchrice, pádu stromu, stožiara, zosuvov pôdy a pádu lavíny.

Čo všetko si ešte môžete k PZP pripoistiť? Aké ďalšie pripoistenia vám poisťovne ponúkajú?

  • Úrazové pripoistenie vodiča a/alebo posádky – kryje riziko smrti, trvalé následky a dobu nevyhnutného liečenia spôsobené úrazom osôb vo vozidle,
  • Pripoistenie čelného skla (skiel vozidla) – kryje poškodenia sklených častí auta v prípade vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy a havárie, teda aj od odleteného kamienka,
  • Pripoistenie proti výtlkom – kryje poškodenie disku, prepláca časť nákladov na poškodenú pneumatiku a náklady na geometriu,
  • Pripoistenie proti „amortizácii“ – v prípade nezavinenej dopravnej nehody klientovi poisťovňa preplatí rozdiel medzi celkovými nákladmi na opravu vozidla a poistným plnením vyplateným z PZP vinníka poistnej udalosti,
  • Pripoistenie rizika „krádež“ – vzťahuje sa na motorové vozidlo a jeho súčasti,
  • Pripoistenie batožiny – pre prípad poškodenia alebo zničenia batožiny,
  • Pripoistenie náhradného vozidla – preplatenie nákladov na zapožičanie náhradného vozidla pri havárii, prípadne aj poruche vozidla doma aj v zahraničí,
  • Pripoistenie právnej asistencie – zahŕňa pomoc pri právnych sporoch priamo súvisiacich s vozidlom a jeho užívaním.

Máte záujem o pripoistenie k PZP?

Ak máte záujem o uzatvorenie PZP spolu s pripoisteniami alebo máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať telefonicky na čísle 0902 661 111 alebo e-mailom na info@onlineporovnanie.sk. Ak hľadáte výhodné poistenie auta, vypočítajte si jeho cenu prostredníctvom v našej PZP kalkulačky, pomocou ktorej si môžete porovnať ponuky týchto poisťovní: Alianz, Kooperatíva, Uniqa, Union, Axa, Generali, Genertel, Groupama, Komunálna Poisťovňa, ČSOB a Wüstenrot.

autor: Jozef Belko | 6.4.2017, 16:04 hod.