Aké pripoistenia môžete mať k PZP zadarmo?

Pripoistenia k PZP - čelného skla, stret so zverou, krádež, živelné pohromy, proti krupobitiu, proti výtlkomPotrebujete zákonné poistenie na vaše auto a zaujíma vás, aké pripoistenia ponúkajú naše poisťovne? Existuje široký výber pripoistení, avšak iba niektoré z nich sú zadarmo v cene poistky. Za všetky ostatné si musíte priplatiť!

Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné, lebo kryje škody, ktoré vedením vozidla spôsobíte niekomu inému. Je preto celkom logické a prirodzené, že si zväčša hľadáte to najvýhodnejšie zo všetkých. PZP však nepokrýva všetky situácie a okolnosti, ku ktorým môže v spojení s vedením a používaním vozidla prísť. Preto, ak nemáte uzatvorené havarijné poistenie, môžu sa vám hodiť niektoré pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu, ktoré majú poisťovne PZP v ponuke.

Slovenské poisťovne ponúkajú množstvo zaujímavých pripoistení k PZP, ktoré poskytujú ochranu nielen vozidlu, ale i samotnému vodičovi alebo aj ostatným členom posádky.

Asistenčné služby

Napríklad asistenčné služby sú súčasťou povinného zmluvného poistenia u takmer všetkých poisťovní. Až na pár výnimiek. Jednou z nich je poisťovňa Union, ktorá ponúka 3 balíčky PZP (Basic, Optimum, Excellent Plus), pričom ten najlacnejší variant neobsahuje asistenčné služby. Rozmýšľate, prečo si vybrať variant s asistenčnými službami a zvažujete či ich vôbec potrebujete? Asistenčné služby pre vás môžu byť pri havárii alebo poruche vozidla veľmi užitočné.

Stret so zverou

Veľmi častým pripoistením, ktoré môžete k PZP získať zadarmo, je jedno z havarijných rizík, a to poistenie stretu so zverou. Kooperativa vám dáva na výber, aby ste si zvolili medzi pripoistením živelnej udalosti alebo stretu so zverou. Vybrať si pripoistenie stretu so zverou sa vám vyplatí najmä vtedy, ak sa vozidlom pohybujete v oblasti, kde je častý výskyt divokej zveri.

Prírodné živly

Práve spomínaný živel je ďalším rozšíreným pripoistením, ktoré niektoré poisťovne ponúkajú zdarma v cene poistného. Ten kryje poškodenia v prípade požiaru, krupobitia, povodní a záplav, víchrice, pádu stromu, stožiara, zosuvov pôdy a pádu lavíny.

Čo všetko si ešte môžete k PZP pripoistiť? Aké ďalšie pripoistenia vám poisťovne ponúkajú?

  • Úrazové pripoistenie vodiča a/alebo posádky – kryje riziko smrti, trvalé následky a dobu nevyhnutného liečenia spôsobené úrazom osôb vo vozidle,
  • Pripoistenie čelného skla (skiel vozidla) – kryje poškodenia sklených častí auta v prípade vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy a havárie, teda aj od odleteného kamienka,
  • Pripoistenie proti výtlkom – kryje poškodenie disku, prepláca časť nákladov na poškodenú pneumatiku a náklady na geometriu,
  • Pripoistenie proti „amortizácii“ – v prípade nezavinenej dopravnej nehody klientovi poisťovňa preplatí rozdiel medzi celkovými nákladmi na opravu vozidla a poistným plnením vyplateným z PZP vinníka poistnej udalosti,
  • Pripoistenie rizika „krádež“ – vzťahuje sa na motorové vozidlo a jeho súčasti,
  • Pripoistenie batožiny – pre prípad poškodenia alebo zničenia batožiny,
  • Pripoistenie náhradného vozidla – preplatenie nákladov na zapožičanie náhradného vozidla pri havárii, prípadne aj poruche vozidla doma aj v zahraničí,
  • Pripoistenie právnej asistencie – zahŕňa pomoc pri právnych sporoch priamo súvisiacich s vozidlom a jeho užívaním.

Máte záujem o pripoistenie k PZP?

Ak máte záujem o uzatvorenie PZP spolu s pripoisteniami alebo máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať telefonicky na čísle 0902 661 111 alebo e-mailom na info@onlineporovnanie.sk. Ak hľadáte výhodné poistenie auta, vypočítajte si jeho cenu prostredníctvom v našej online PZP kalkulačky, pomocou ktorej si môžete porovnať ponuky týchto poisťovní: Alianz, Kooperatíva, Uniqa, Union, Axa, Generali, Genertel, Groupama, Komunálna Poisťovňa, ČSOB a Wüstenrot.

autor: Jozef Belko | 6.4.2017, 16:04 hod.