Ako zaevidovať v zahraničí kúpené auto?

Kupujete auto na Slovensku alebo v zahraničí? Pri kúpe auta vždy uvažujeme ako ušetriť čo najviac peňazí. Vzhľadom na ceny áut častokrát pozeráme aj do zahraničia a dnes už je celkom bežná kúpa vozidla v zahraničí. Každý spôsob má svoje výhody aj nevýhody. Čo vás čaká ak sa rozhodnete kúpiť auto v zahraničí?

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

Pokiaľ sa rozhodnete pre kúpu auta v zahraničí počítajte s tým, že vám dajú zabrať úrady.
Budete potrebovať vypísať Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, ktorá obsahuje údaje o novom vlastníkovi a vozidle. Prílohou tejto žiadosti sú:

A. v prípade nového vozidla

 • doklad o nadobudnutí vozidla
 • vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte
 • osvedčenie o evidencii, ak bolo vydané
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu za dovezené vozidlo
 • potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu, že jednotlivo dovezené vozidlo je novým vozidlom, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania
 • originál alebo kópia vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami

B. v prípade ojazdeného vozidla alebo nového vozidla, ktoré už bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte

 • doklad o nadobudnutí vozidla
 • osvedčenie o evidencii
 • doklad o vyradení vozidla z evidencie v členskom štáte
 • odborný posudok o kontrole originality, nie starší ako 15 dní
 • platný protokol o technickej kontrole alebo platný doklad o technickej kontrole vozidla vydaný v inom členskom štáte (len ak vozidlo takejto kontrole podlieha)
 • platný protokol o emisnej kontrole alebo platný doklad o emisnej kontrole vydaný v inom členskom štáte (len v prípade ojazdeného vozidla, ak takej kontrole podlieha)
 • potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla

Samozrejme ak je to potrebné, musíte absolvovať kontrolu originality na získanie protokolu a v prípade že je to nutné podrobiť vozidlo aj technickej a emisnej kontrole a zaplatiť poplatok do Environmentálneho fondu. Po týchto krokoch a predložení dokladov Vám vydá okresný úrad rozhodnutie o vydaní typového schválenia, ktorého súčasťou je aj technický preukaz od vozidla.

Uzatvorenie PZP

Pred prihlásením na dopravnom inšpektoráte potrebujete vždy potvrdenie o uzavretí PZP. Porovnať viacero ponúk poistovní si môžete si môžete porovnať pomocou našej PZP kalkulačky.

Potvrdenie o zaplatení DPH

V prípade nového vozidla zaplatíte DPH u nás (20% z kúpnej ceny). Nové vozidlo musí spĺňať jedno z dvoch kritérií, buď najazdených do 5000 km alebo nie staršie ako 6 mesiacov. Pri ojazdených vozidlách rozlišujeme kúpu vozidla od súkromnej osoby, kde DPH neplatíte. V prípade kúpenia jazdenky z bazáru alebo od predajcu platíte DPH v krajine, v ktorej auto kúpite.

Konečne na dopravný inšpektorát!

Vlastník je povinný osobne vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí a uvedie aj budúceho držiteľa vozidla.

autor: onlineporovnanie | 24.8.2017, 01:08 hod.