Najčastejšie otázky pri havarijnom a povinnom zmluvnom poistení (PZP)

1. Kedy sa havarijné poistenie oplatí?

Asi najčastejšou otázkou pri havarijnom poistení je tá základná: oplatí sa mi vôbec havarijné poistenie? Povedané úplne jednoducho, kasko poistenie sa oplatí vtedy, keď Vám vznikne škoda na aute. Keďže však nikdy neviete či škoda nastane alebo nie, tak je najlepšie mať havarijné poistenie uzavreté vždy. A platí to najmä vtedy, ak s vozidlom jazdíte dennodenne. Ak škodu spôsobíte vy, poškodeného zabezpečí Vaše PZP. Čo však v takom prípade so škodou na Vašom vozidle? Vtedy Vám pomôže práve havarijné poistenie.

Nespoliehajte sa nikdy na skutočnosť, že keď ste doteraz nemali žiadnu škodu, tak sa Vám nič neprihodí ani v budúcnosti. Chyby sa môže dopustiť aj skúsený a zodpovedný šofér. Okrem toho však hrozia aj ďalšie riziká ako sú živel, vandalizmus, krádež, ktoré sú havarijným poistením pokryté.

Pred uzatvorením havarijného poistenia teda treba vždy poriadne zvážiť všetky súvisiace okolnosti. Ak sa obrátite na nás, radi Vám s uzatvorením PZP alebo havarijného poistenia pomôžeme.

2. Čo všetko havarijné poistenie kryje?

Pýtate sa, aké riziká Vám havarijné poistenie kryje? Plnohodnotné havarijné poistenie pokrýva haváriu, vandalizmus, krádež, živelné udalosti, stret so zverou i poškodenie čelného skla. Niektoré poisťovne ponúkajú možnosť tzv. čiastočného havarijného poistenia. Pri tomto druhu poistenia sú z krytia vyňaté niektoré riziká, napríklad krádež alebo havária z vlastnej viny.

3. Koľko dostanem, keď mi ukradnú auto? Aké je poistné plnenie pri odcudzení vozidla?

Klienti sa nás veľmi často pýtajú, koľko im poisťovňa vyplatí, ak im ich auto ukradnú. Celkom presne zodpovedať túto otázku je však veľmi náročné.

Výška poistného plnenia pri odcudzení vozidla sa totiž odvíja od mnohých faktorov. Poistné plnenie sa rovná zostatkovej hodnote vozidla v čase, kedy krádež nastala. Porovnáva sa trhová hodnota auta čo najviac podobného tomu ukradnutému.

4. Prečo sa vozidlá poisťujú na novú cenu?

Pri havarijnom poistení sa vozidlá poisťujú na novú (cenníkovú cenu) vozidla. Prečo je tomu tak? Dôvodom je, že väčšina škôd v havarijnom poistení sú čiastkové škody, kedy prichádza k výmene náhradných dielov. A hodnota týchto náhradných dielov je vždy rovnaká, či už ide o nové alebo staršie auto.

Existuje aj variant havarijného poistenia uzavretého na zostatkovú (aktuálnu) hodnotu vozidla. Pri tomto variante však neplatí rovnica: nižšia poistná suma = nižšie poistné.

5. Čo je spoluúčasť pri havarijnom poistení?

Spoluúčasť predstavuje podiel klienta na náhrade škody pri poistnej udalosti. Každé poistné plnenie je teda znížené o dojednanú výšku spoluúčasti. Spoluúčasť je najčastejšie stanovená v percentách a v minimálnej sume v eurách. Platí rovnica, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné a naopak.

6. Oplatia sa pripoistenia k PZP? Aké pripoistenia existujú?

Existuje široká škála pripoistení k PZP. Jedná sa o rôzne havarijné riziká, ktoré si viete k svojmu PZP pripoistiť, ako sú napríklad: živel, stret so zverou, čelné sklo, alebo krádež vozidla. Tieto jednotlivé riziká však majú vždy stanovený určitý maximálny limit plnenia na jedno poistné obdobie.

Pripoistenie k PZP sa oplatí najmä pre tých klientov, ktorí na svoje vozidlo nemajú uzatvorené havarijné poistenie. Najčastejšie to tak býva pri starších autách, kedy už klienti nechcú platiť za plné havarijné poistenie. Ako je to so spoluúčasťou pri PZP ? Dočítate sa v tomto článku: Aká je spoluúčasť pri PZP

7. Čo je to bezškodový priebeh? A ako ho môžem vydokladovať?

Doklad o bezškodovom priebehu predstavuje akýsi zápočtový list, ktorý klient dostane od poisťovne po ukončení poistenia. Je v ňom zaevidovaný počet spôsobených poistných udalostí (pri PZP) resp. počet uplatňovaných škôd pri hav. poistení.

Je potrebné teda rozlišovať bezškodový priebeh z PZP a bezškodový priebeh z havarijného poistenia. Nie je možné uplatniť si zľavu v havarijnom poistení na základe bezškodového priebehu z PZP a naopak.

8. Ako ukončiť alebo zmeniť poistenie (vypovedať)?

Poistenie sa zväčša dojednáva na dobu neurčitú, pričom poistnou dobou je jeden rok. Ak chce klient zmeniť poisťovňu, musí svoje súčasné poistenie vypovedať najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom. V prípade, ak poistenie nevypovedá, alebo doručí výpoveď neskoro, pokračuje v súčasnom poistení aj ďalší rok.

Poistenie je samozrejme možné ukončiť aj predajom vozidla, jeho prepisom, alebo ak príde k zániku predmetu poistenia (totálna škoda).

9. Ako mám nahlásiť škodovú udalosť?

V súčasnosti existuje viacero možností nahlásenia škodovej udalosti. Klienti môžu využiť spôsob telefonický, osobný alebo prostredníctvom vyplnenia online formuláru na internete.
Každú škodovú udalosť je potrebné nahlásiť bezodkladne.

Ak ste nehodu spôsobili vy, sú zákonom stanovené lehoty na jej nahlásenie: do 15 dní pri nehode v SR a do 30 dní pri nehode v zahraničí.

10. Kedy musím s autom absolvovať obhliadku?

Pred uzatvorením havarijného poistenia je vždy nutné s vozidlom absolvovať obhliadku. Jedinou výnimkou kedy obhliadka nemusí byť je vtedy, ak sa jedná o úplne nové vozidlo kupované v SR. Akonáhle však už vozidlo opustilo showroom, tak je považované za jazdené a musí preto spomínanú obhliadku absolvovať.

Porovnajte si ponuky PZP
autor: Jozef Belko | 2.7.2018, 18:07 hod.