Najčastejšie požiadavky klientov pri havarijnom a povinnom zmluvnom poistení (PZP)

Havarijné a povinné zmluvné poisteniePri kúpe akejkoľvek služby alebo tovaru má každý z nás nejaké požiadavky. Môže ísť o najnižšiu cenu, najlepšiu kvalitu alebo dlhodobú životnosť. Výnimkou preto nie sú ani povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie.

S akými klientskymi požiadavkami sa teda najčastejšie stretávame?

ALLRISK krytie

Asi najčastejšou požiadavkou, s ktorou nás klienti pri havarijnom poistení oslovujú je plnohodnotné krytie. Keď si totiž niekto uzatvára havarijné poistenie, tak chce, aby mu pokrylo všetky riziká, ktoré vozidlu hrozia, ako sú havária, živelná pohroma, vandalizmus a krádež. Veľmi častou požiadavkou je krytie stretu so zverou a poškodenia čelného skla, čo však už dnes býva štandardne súčasťou havarijného poistenia.

Najvýhodnejšia cena

Určite je celkom pochopiteľné, že väčšinu klientov zaujíma najmä cena. Vždy si však treba uvedomiť, že pozerať a riadiť sa len podľa ceny nemusí byť to najrozumnejšie a najideálnejšie rozhodnutie. Dôležité je si preveriť, či je v danej cene poistenia zahrnuté všetko čo požadujete.

Najvýhodnejšia spoluúčasť

Zrejme každý z náš by chcel mať pri havarijnom poistení tú najvýhodnejšiu spoluúčasť, najlepšie rovno nulovú. Na dnešnom trhu však už len máloktorá poisťovňa nulovú spoluúčasť ponúka, pretože pre poisťovne takáto spoluúčasť nie je príliš výhodná. Najlepšie spoluúčasti, aké si dnes klient môže vybrať, sú tie s fixnou sumou, bez percentuálneho vyjadrenia napr. 99€, 150€ alebo 199€. Asi najklasickejšími a zároveň najčastejšími spoluúčasťami sú 5% min. 150€ a 5% min. 165€.

Treba však mať vždy na pamäti, že tu platí „čím výhodnejšia/nižšia spoluúčasť, tým automaticky vyššie poistné“.

Platnosť aj v zahraničí

Veľa ľudí dnes cestuje do zahraničia, či už na dovolenku, za prácou, alebo s iným účelom. Množstvo z nich túto cestu absolvuje svojím vozidlom. Často je preto klientovou podmienkou aby poistenie platilo aj za hranicami SR. Dnes už má plnohodnotné havarijné poistenie vo všetkých poisťovniach platnosť na celom geografickom území Európy. Iba pri čiastočnom hav. poistení niekedy býva, že napr. stret so zverou platí len na území SR. Platnosť havarijného poistenia je na celom geografickom území, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

Asistenčné služby

Asistenčné služby môžu byť pre klienta pri havárii alebo poruche vozidla veľmi užitočné. Práve preto klientov zaujíma, či sú asistenčné služby súčasťou ich poistenia. Zaujíma ich predovšetkým na čo všetko sa vzťahujú a aké majú stanovené limity.

Obe poistenia v jednom balíku a v jednej poisťovni

Mnoho klientov má záujem o to, aby mali obidve poistenia v jednom balíku v jednej poisťovni. Pre niektorých býva dôvodom, že niektoré poisťovne za uzatvorenie obidvoch poistiek v rovnakej poisťovni udeľujú zľavu za tzv. crosselling. Iní proste len chcú mať PZP aj havarijné poistenie v tej istej poisťovni, pretože je to pre nich tak lepšie a jednoduchšie.

Prečo treba toľko údajov k ponuke?

Aj toto patrí medzi časté otázky, ktoré sa nás pýtate, prečo potrebujeme toľko údajov pre zaslanie ponuky havarijného poistenia alebo PZP? Ak Vám ide iba o orientačnú cenu, stačí aj pár základných údajov. Na druhej strane však treba pochopiť, že ak chcete dostať ponuku s presnou cenou, je celkom logické, že k tomu potrebujeme viac informácií.

Rýchle vyriešenie poistnej udalosti

Každý by si určite chcel vybrať takú poisťovňu, ktorá je najrýchlejšia pri riešení poistnej udalosti resp. takú, ktorá nebude robiť žiadne problémy pri poistnom plnení. Preto je pri výbere poisťovne vhodné zvážiť všetky pre a proti konkrétnej poisťovne. Najvhodnejším riešením, ktoré sa ponúka je konzultácia výberu najvhodnejšej poisťovne s maklérom.

Ak máte záujem o ponuku PZP alebo havarijného poistenia, môžete navštíviť náš portál www.onlineprovnanie.sk alebo nás kontaktujte na našej infolinke tel.č. +421 902 66 11 11.

autor: Jozef Belko | 4.2.2019, 14:02 hod.