Ako postupovať pri dopravnej nehode z pohľadu povinneho zmluvneho alebo havarijného poistenia?

Postup pri dopravnej nehodeDopravná nehoda je vždy pre každého účastníka nepríjemnou udalosťou, či už je na vine alebo v situácii úplne nevinne. Je to stresová situácia a väčšina ľudí si v tej chvíli neuvedomí správny postup pri nehode Postup pri dopravnej nehode je z pohľadu PZP a havarijnej poistky je obdobný. Základné informácie vám prinášame v nasledujúcom texte:

1. Zabezpečte miesto nehody

 • zabezpečte vozidlo a zabráňte jeho prípadnému ďalšiemu pohybu, zapnite výstražné svetlá
 • oblečte si reflexné prvky aby ste boli pre ostatných dostatočné viditeľný
 • umiestnite výstražný trojuholník

2. Vykonajte život zachraňujúce úkony

 • v prípade, že je niektorí z účastníkov dopravnej nehody zranený, poskytnite mu prvú pomoc, stabilizujte zraneného a bezodkladne kontaktujte záchrannú službu na čísle 150 alebo Integrovaný záchranný systém na čísle 112.

3. Privolajte políciu (odporúčame v každom prípade) no nevyhnutne v prípade ak

 • vznikla škoda na zdraví (tzn. Pri nehode bol niekto zranený)
 • bola spôsobená škoda niekomu inému ako účastníkovi nehody (napr. poškodená dopravná značka, zvodidlá, škoda na budove, plote a pod.)
 • je odhadovaná škoda prevyšujúca 3990 €
 • nie je zhoda na vinníkovi nehody
 • vinník z miesta nehody ušiel, je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, nemá platné poistenie PZP
 • hrozí únik nebezpečných látok v dôsledku dopravnej nehody
 • sa stala nehoda v zahraničí

4. Kontaktujte asistenčnú službu

 • ak je vaše vozidlo po dopravnej nehode nepojazdné, prípadne potrebujete inú pomoc kontaktujte asistenčnú službu poisťovne (kontakt na asistenčnú službu nájdete na asistenčnej kartičke poisťovne)

5. Vyplňte kompletne a podpíšte s druhým účastníkom nehody „Správu o nehode“

 • podľa možností okrem vypísania správy o nehode odporúčame zdokumentovať miesto a priebeh nehody dostupnými prostriedkami (fotky, video a pod.)

6. Poistnú udalosť nahláste do poisťovne

 • bezodkladne nahláste poistnú udalosť do poisťovne či už ste vinník alebo poškodený

7. Na čo si dať pozor?

 • odporúčame každý krok (spoplatnenú službu) komunikovať s asistenčnou službou a dodržiavať jej postupy
 • poistnú udalosť musí nahlásiť vinník a aj poškodený
 • preštudujte si limity a podmienky asistenčných služieb
 • dodržiavajte lehoty podľa všeobecných poistných podmienok poisťovne
PZP kalkulačka
autor: Jozef Belko | 12.2.2019, 15:02 hod.