Aká je pokuta za nezaplatené PZP?

Každý držiteľ motorového vozidla má zo zákona povinnosť mať uzatvorené PZP, inak vám môže hroziť pokuta za neplatenie PZP od 16,60 € do 3.320 € v závislosti od dĺžky neuzatvorenia vášho PZP.

Aké sú možnosti ukončenia zmluvy PZP?

Ukončiť zmluvu PZP môžete z rôznych dôvodov. Medzi najčastejšie patrí predaj vozidla alebo výhodnejšia ponuka v konkurenčnej poisťovni. Samozrejme aj poisťovňa môže ukončiť Vašu zmluvu. Ukončiť PZP sa dá nasledovne:

  1. výpoveďou zmluvy ku koncu poistného obdobia, kde výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím (ak v zmluve nebolo dohodnuté inak) – táto lehota neplatí ak poisťovňa zmenila výšku poistného a neoznámila to najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
  2. výpoveď poistenia do 2 mesiacov po uzatvorení zmluvy PZP s 8 dennou výpovednou lehotou, ktorou zaniká zmluva (ak v zmluve nebolo dohodnuté inak)
  3. ukončenie PZP z dôvodu nezaplatenia zmluvy! – zánik poistenia pre neplatenie poistného do 3 mesiacov odo dňa splatnosti (ak v zmluve nebolo dohodnuté inak)
  4. ukončenie PZP z dôvodu nezaplatenia následného poistného na ďalšie obdobie do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy – poisťovňa posiela výzvu na úhradu poistného na ďalšie obdobie a toto plné poistné nebude uhradené do 1 mesiaca odo dňa doručenia. Ak poisťovňa nepošle výzvu a poistné nebolo zaplatené, poisťovňa ukončí zmluvu do 3 mesiacov v zmysle bodu 3.

Vyhnite sa problémom a uzavrite si PZP online!

Využite našu ONLINE kalkulačku PZP a porovnajte si aktuálne ponuky PZP. Svoju novú zmluvu PZP si môžete uzatvoriť online. Výhodou poistenia ONLINE je, že si dokážete kdekoľvek kde máte prístup na internet prepočítať a uzatvoriť svoje PZP. ONLINE zmluvy nie je potrebné tlačiť a ani podpisovať, zmluvu akceptujete zaplatením.

POZOR!! ONLINE zmluvu je nutné vždy uhradiť v dátume splatnosti!

V čom je ONLINE zmluva odlišná od podpísanej na kamennej pobočke?

Keďže ONLINE zmluvy fungujú na princípe akceptácie (podpísanie) zaplatením poistného, je nevyhnutné zaplatiť takéto zmluvy v dátume splatnosti, aby nadobudla platnosť. Ak tak urobené nebude, zmluva zanikne. Tým pádom, že klient neakceptoval platbou jej podobu tak nemá nárok ani na prípadné krytie a plnenie v prípade poistnej udalosti.

Na preukázanie platnosti PZP vám stačí zelená karta

Ako doklad o uzatvorení PZP na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí v krajinách systému zelenej karty slúži tzv. zelená karta. Zelená karta platí vo všetkých štátoch, ktoré sú na nej vypísané. Dajte si pozor, aby ste vždy mali zo sebou zelenú kartu. Od 1. októbra 2019 je to jediný doklad, ktorým preukazujete uzatvorenie PZP.

PZP kalkulačka
autor: Jozef Belko | 25.2.2019, 10:02 hod.