Aká je pokuta za nezaplatené PZP ?

Pokuta za nepoistené auto - nezaplatené pzp nehodaKaždý držiteľ motorového vozidla má zo zákona povinnosť mať uzatvorené PZP, inak vám môže hroziť pokuta za neplatenie PZP od 16,60 € do 3.320 € v závislosti od dĺžky neuzatvorenia vášho PZP.

Aké sú možnosti ukončenia zmluvy PZP?

Ukončiť zmluvu PZP môžete z rôznych dôvodov. Medzi najčastejšie patrí predaj vozidla alebo výhodnejšia ponuka v konkurenčnej poisťovni. Samozrejme aj poisťovňa môže ukončiť Vašu zmluvu. Ukončiť PZP sa dá nasledovne:

  1. výpoveďou zmluvy ku koncu poistného obdobia, kde výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím (ak v zmluve nebolo dohodnuté inak) – táto lehota neplatí ak poisťovňa zmenila výšku poistného a neoznámila to najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
  2. výpoveď poistenia do 2 mesiacov po uzatvorení zmluvy PZP s 8 dennou výpovednou lehotou, ktorou zaniká zmluva (ak v zmluve nebolo dohodnuté inak)
  3. ukončenie PZP z dôvodu nezaplatenia zmluvy! – zánik poistenia pre neplatenie poistného do 3 mesiacov odo dňa splatnosti (ak v zmluve nebolo dohodnuté inak)
  4. ukončenie PZP z dôvodu nezaplatenia následného poistného na ďalšie obdobie do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy – poisťovňa posiela výzvu na úhradu poistného na ďalšie obdobie a toto plné poistné nebude uhradené do 1 mesiaca odo dňa doručenia. Ak poisťovňa nepošle výzvu a poistné nebolo zaplatené, poisťovňa ukončí zmluvu do 3 mesiacov v zmysle bodu 3.

Vyhnite sa problémom a uzavrite si PZP online!

Využite našu ONLINE kalkulačku PZP a porovnajte si aktuálne ponuky PZP. Svoju novú zmluvu PZP si môžete uzatvoriť online. Výhodou poistenia ONLINE je, že si dokážete kdekoľvek kde máte prístup na internet prepočítať a uzatvoriť svoje PZP. ONLINE zmluvy nie je potrebné tlačiť a ani podpisovať, zmluvu akceptujete zaplatením.

POZOR!! ONLINE zmluvu je nutné vždy uhradiť v dátume splatnosti!

V čom je ONLINE zmluva odlišná od podpisovej na kamennej pobočke?

Keďže ONLINE zmluvy fungujú na princípe akceptácie (podpísanie) zaplatením poistného, je nevyhnutné zaplatiť takéto zmluvy v dátume splatnosti, aby nadobudla platnosť. Ak tak urobené nebude, zmluva zanikne. Tým pádom, že klient neakceptoval platbou jej podobu tak nemá nárok ani na prípadné krytie a plnenie v prípade poistnej udalosti.

Na preukázanie platnosti PZP vám stačí biela a zelená karta

Ako doklad o uzatvorení PZP slúži na území Slovenskej republiky biela karta. Bielu kartu potrebujete aj pri prihlásení vozidla alebo v prípade, že Vás zastaví policajná kontrola. Zelená karta slúži ako doklad o poistení v zahraničí pre všetky štáty na nej vypísané. Dajte si pozor aby ste mali vždy tieto doklady po ruke keď cestujete so svojím vozidlom.

PZP kalkulačka
autor: Jozef Belko | 25.2.2019, 10:02 hod.