Aká je spoluúčasť pri PZP?

Zaskočila vás „spoluúčasť“ pri uzatváraní poistnej zmluvy? Čo je to spoluúčasť? Kedy sa uplatňuje?

Spoluúčasť je však bežná pri havarijnom poistení, pri PZP sa v súčasnej dobe pravidlo spoluúčasti neuplatňuje. Väčšina poisťovní ponúka povinné zmluvné poistenie bez spoluúčasti pri poistnej udalosti. Výnimku tvoria doplnkové služby, prípadne je spoluúčasť viazaná na zľavu na poistnom.

Čo je spoluúčasť?

Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa pri poistnom plnení klient podieľa na poistnom plnení a býva odpočítaná z celkovej sumy, ktorú vypláca klientovi poisťovňa. Poisťovňa nehradí škody, ktorých výška nedosahuje výšku spoluúčasti klienta. Spoluúčasť sa uplatňuje vždy pri poistnom plnení.

Druhy spoluúčasti

  • Fixná spoluúčasť
  • Percentuálna spoluúčasť
  • Kombinovaná

Spoluúčasť je zvyčajne vyjadrená minimálnou hodnotou, ktorá môže byť vyjadrená pevnou sumou (fixná) napr. 150 € alebo percentuálne ako napr. 5% zo vzniknutej škody. Môže byť však vyjadrená aj kombinovaná spoluúčasť kde medzi najčastejšie patrí spoluúčasť 5% – min. 165 €. V prípade takto dojednanej spoluúčasti platí tá, ktorá je vyššia v pomere k vzniknutej škode.

Príklad 1.
pri spoluúčasti 5% – min. 165 €
Vzniknutá škoda 3.000 € (5% zo škody = 150 €) spoluúčasť klienta bude 165 €

Príklad 2.
pri spoluúčasti 5% – min. 165 €
Vzniknutá škoda 8.000 € (5% zo škody = 400 €) spoluúčasť klienta bude 400 €

Poistenie bez spoluúčasti

Čoraz menej častou spoluúčasťou býva spoluúčasť nulová resp. „0%“ kde je klient pri škodových udalostiach bez spoluúčasti a nepodieľa sa žiadnou sumou na plnení. Ďalším typom spoluúčasti je franšíza. Pri tejto spoluúčasti býva vždy vyjadrená suma, do ktorej klientovi poisťovňa plnenie poskytovať nebude a keď výška škody presiahne túto sumu, klientovi poisťovňa uhradí celú skutočnú škodu.

Porovnanie spoluúčasti PZP – poisťovne

Aká sú podmienky spoluúčasti pri PZP v jednotlivých poisťovniach? V tomto zozname nájdete ponuky najväčších slovenských poisťovní, kde si môžete porovnať spoluúčasť pri PZP.

Alianz
AXA
Komunálna poisťovňa
Uniqa
Groupama
Wustenrot
Kooperativa
Union

autor: Jozef Belko | 26.8.2019, 13:08 hod.