Allianz vypovedáva poistky na nehnuteľnosť a domácnosť! Týka sa to aj Vašej?

Poisťovňa Allianz sa rozhodla vypovedať všetky poistné zmluvy poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré boli uzatvorené pred rokom 2018. Avšak neplatí to pre poistné zmluvy, ktoré sú vinkulované (napr. hypotéka, úver).

Prečo?

Poisťovňa k tomuto kroku pristúpila z viacerých dôvodov:
– mnohé z týchto zmlúv sú totiž staré už viac ako desať rokov a mnohé z nich boli uzatvorené ešte za doby Slovenskej poisťovne,
– tieto zmluvy sa riadia pôvodnými poistnými podmienkami a vo väčšine zmlúv už poistné sumy nezodpovedajú skutočným hodnotám daných nehnuteľností a zariadeniam domácností.
– súčasné poistenie majetku poskytuje širšie poistné krytie a zohľadňuje najnovšie trendy stavebných a konštrukčných prvkov a tiež vybavení moderných domácností.

Mnohí klienti mali samostatnú zmluvu pre poistenie nehnuteľnosti a samostatnú pre poistenie domácnosti. Dnes už vieme poistiť nehnuteľnosť, domácnosť i zodpovednosť pod jednou zmluvu, čo samozrejme predstavuje veľkú výhodu nielen pri administratíve, ale najmä pri riešení poistných udalostí.

Výpoveď sa týka všetkých zmlúv uzatvorených pred 1.1.2018. V prípade záujmu o prepočet poistenia majetku v poisťovni Allianz, alebo o porovnanie cien v iných poisťovniach, nás preto neváhajte kontaktovať emailom na info@onlineporovnanie.sk alebo telefonicky na +421 902 661 111.

autor: Jozef Belko | 22.10.2020, 13:10 hod.