Inflácia zvyšuje aj ceny PZP poistenia

Za posledné mesiace sa dozvedáme o rastúcich cenách a zo správ na nás vyskakuje aj slovíčko inflácia. Aktuálne sa nachádzame v ťažkých cenových časoch. Pandémia, ktorá trvala niekoľko rokov, vojna na Ukrajine ale aj prechod na zelené energie, či udalosti, ktoré v poslednom období zasiahli svet aj Slovensko a naše individuálne životy sa podpísali na cenách potravín, realít či trhu poistenia väčšiny kategórií vrátane povinného zmluvného poistenia. Rast cien sa dotýka všetkých odvetví, podnikateľov, obchodníkov a aj spotrebiteľov.

Inflácia zvyšuje aj ceny PZP poistenia

Trhy, banky a teda všetko, čo ovplyvňuje náš život sa teraz točí najmä okolo vojny na Ukrajine. V súčasnosti reagujú trhy najmä na neistotu, sankcie či obmedzenia, ktoré súvisia s touto hrozbou. Rast cien spôsobujú najmä zvýšené ceny energií, teda zvýšenie cien elektriny, ropy ale aj zemného plynu. Na takéto ceny a infláciu sme doteraz neboli zvyknutí. Súčasný stav sme tu nemali relatívne dlho a keď sa náhodou aj situácia objavila, blížila sa len k 1 až 3 %. Za minulý rok sa však vyšplhala na viac ako 15 %, čo ovplyvnilo nielen obchodníkov, podnikateľov ale aj spotrebiteľov.

Poistenie

Poisťovne zatiaľ nepremietli celú formu inflácie do spotrebiteľských cien. Tým pádom vzniká priestor na zdvihnutie cien aj v tejto oblasti. V budúcnosti sa tak poistenie môže znova zdvihnúť o niekoľko percent v závislosti od inflácie.

Napríklad cenu povinného zmluvného poistenia ovplyvňuje najmä aktuálna kríza, ktorá zapríčinila nedostatok náhradných dielov, zvyšovanie cien práce ale aj normohodín za opravu. Práve toto sú kľúčové body, ktoré môžu za zvýšenie ceny pzp či havarijného poistenia.
Pre poistníkov je dôležité, aby spolu s poisťovateľom správne stanovili poistné sumy, pretože bez tohoto kroku hrozí riziko podpoistenia.

Povinné zákonné poistenie

Povinné zákonné poistenie musí uzavrieť každý držiteľ vozidla, zapísaný do osvedčenia o evidencii vozidla alebo teda majiteľ vozidla či jeho prevádzkovateľ. Hlavnou úlohou tohoto poistenia, ktoré je povinné zo zákona, je kryť škody spôsobené tretím osobám. Ceny povinného zmluvného poistenia sa odvíjajú nielen od veku či výkonu auta, ale aj od veku majiteľa a iných skutočností. Oproti minulému roku však ceny PZP a samotného KASKA, čo v preklade znamená Havarijné poistenie, vzrástli o 5 % až 7 %.

Poistenie nehnuteľností

Z dôvodu inflácie, ktorá len za posledný rok narástla o tak vysoké percento, je veľmi dôležité poistné sumy zaktualizovať. To znamená, že všetky poistené nehnuteľnosti v roku 2021 a roky predtým je nutné prehodnotiť. Prečo? Aktualizácia poistných súm, hodnoty nehnuteľností a aj celkové prehodnotenie poistných zmlúv je dôležité najmä pre klienta. Ak totižto spotrebiteľ nebude brať ohľad na infláciu do nárastu poistnej sumy svojho majetku, môže nastať situácia, v ktorej poisťovňa zníži každé poistné plnenie o rozdiel medzi súčasnou novou hodnotou poistnej veci a poistnou sumou uzavretou v poistnej zmluve.

autor: Jozef Belko | 14.3.2023, 10:03 hod.