Nové trendy v poistení áut

Trendy neprichádzajú len do módy, do varenia, ale aj do poistenia motorových vozidiel. Nový trend v poistení áut je v podobe výhodných balíkov, ktoré zastrešujú niekoľko služieb pod jednou zmluvou. Základom je Povinné zákonné poistenie a s ním v nadväznosti aj Havarijné poistenie, či GAP.

Nové trendy v poistení áut

Povinné zákonné poistenie patrí medzi základnú výbavu každého vozidla. Už z jeho názvu vychádza, že je to povinné poistenie zo zákona, ktoré musia mať uzatvorené osobné aj úžitkové vozidlá, motorky, traktory, skútre a iné. Havarijné poistenie, inak nazývané aj ako KASKO, je poistenie auta pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Ide o dobrovoľné poistenie. Tento typ poistenia je vhodný najmä pre majiteľov nových, luxusných a drahých vozidiel, ale aj pre majiteľov, ktorí chcú svoje auto chrániť a mať pri nečakaných nepríjemných situáciách kryté škody.

Hlavným rozdielom medzi PZP poistením a Havarijným poistením je v tom, že PZP poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré spôsobíte prevádzkovou vozidla vy tretej strane. V havarijnom poistení vám poisťovňa preplatí škody a opravy podľa uzatvorenej zmluvy. Aj napriek tomu, že havarijné poistenie nie je povinné zo zákona, odporúča sa ho uzatvoriť najmä pre možné problémy, ktoré vám pomôžu poškodiť alebo zničiť vozidlo. Havarijné poistenie môže kryť napríklad: odcudzenie vozidla, živelné pohromy ako sú záplavy, krúpy, lavínu ďalej vandalizmus, stret so zverou, poistenie čelného a ostatných skiel na aute. Havarijné poistenie sa oplatí uzatvoriť najmä pri nových motorových vozidlách a zvážiť aj možnosť, že človek nikdy nevie, čo ho na ceste môže stretnúť.

Produkty v jednom balíku

Práve preto sa poisťovne snažia pri nových autách ponúkať výhodnejšie produkty v balíkovej forme, ktorú tvorí PZP poistenie, ale aj KASKO, teda havarijné poistenie. Napríklad základný balík obsahuje Povinné zákonné poistenie, na ktoré sa napojí aj havarijné poistenie a v neposlednom rade aj GAP a rôzne iné pripoistenia k jednotlivým produktom.

GAP je skratka, ktorá predstavuje poistenie finančnej straty, čo znamená, že v prípade totálnej škody na vozidle alebo krádeže vozidla dostanete nie zostatkovú či trhovú cenu vozidla, ale sumu, ktorú ste za automobil zaplatili u predajcu.

Rôzne pripoistenia, ktoré sa viažu na tieto výhodné balíky tvoria napríklad rozšírené asistenčné služby. Ku KASKU to môže byť pripoistenie čelného skla, úrazové pripoistenie prepravovaných osôb, pripoistenie batožiny, ale aj náhradného vozidla. Je teda nutné zvážiť výhodu aj týchto pripoistení, ktoré vám v konečnom dôsledku pri krízovej situácii môžu výrazne pomôcť. Okrem všetkých výhod, ktoré sme pomenovali vyššie, sa s poistením auta objavujú aj nové produkty ako je predĺžená záruka, vylepšené asistenčné služby a iné.

Je dobré si za tieto produkty priplatiť. Napríklad predĺžená záruka sa vzťahuje na poruchu súčiastok, ak si danú službu pripoistíte, je ňou krytá aj oprava alebo výmena poškodených súčiastok, čo sa oplatí najmä pri nových autách. Vo vylepšených asistenčných službách sa nachádza odťah vozidla, ktorý poisťovňa nielenže zorganizuje, ale aj preplatí.

  • Zúfať nemusia ani majitelia elektromobilov. S rastúcim záujmom o elektro vozidlá či hybridy poisťovne už prispôsobili svoje produkty. K balíkom pripoistenia sa teda pridali možnosti ako je:
    krytie nabíjacej stanice voči vandalizmu
  • krytie poškodenia vozidla spôsobené skratom nabíjacej stanice
  • vyššie limity pre úrazové poistenie vodiča a posádky v elektromobiloch a hybridoch, túto výhodu však ponúkajú len niektoré poisťovne

Balíková forma poistenia vozidla tak prináša mnoho výhod. Nie pre poisťovňu, ale najmä pre klienta. Uzavretím výhodného balíka, ktorý zahŕňa aj PZP, Havarijné poistenie či GAP, má klient všetko poistené pod jednou zmluvou. Tým pádom má 1 poisťovňu, s ktorou bude riešiť potrebné úkony, 1 zmluvu a nie nespočetné množstvo papierov, ktoré sa časom strácajú, 1 číslo zmluvy, 1 výročný dátum, na ktorý musí myslieť, ale aj 1 sumu na zaplatenie.

autor: Jozef Belko | 16.5.2023, 11:05 hod.