Ako si správne vybrať havarijné poistenie

Život občas prináša situácie, ktorým nedokážeme zabrániť. Dopravná nehoda, extrémne počasie či vyčíňanie vandalov môžu spôsobiť na vašom vozidle nemalé škody. O jeho krádeži nehovoriac. V takýchto prípadoch povinné zmluvné poistenie (PZP) nestačí. PZP slúži „len“ na kompenzáciu škôd, ktoré svojím vozidlom spôsobíte niekomu inému. Škody na vašom vozidle vám však nepreplatí. Auto alebo motorku plnohodnotne ochráni havarijné poistenie.

Zvážte riziká

Pri uzatváraní havarijného poistenia je dobré zamyslieť sa nad rizikami, ktoré vám a vášmu vozidlo hrozia. V bežnom balíku havarijného poistenia zväčša nájdete poistenie pre prípad poškodenia vášho vozidla prírodnými živlami, vandalmi a, samozrejme, pri strete s iným objektom (vozidlom, zverou). Okrem toho je ale možné uzatvoriť si aj poistenie v prípade odcudzenia vozidla, poistenie skiel, nadštandardnej výbavy, batožiny, ale aj úrazové poistenie (tzv. poistenie sedadiel), nadštandardné asistenčné služby a iné.

Od čoho závisí cena havarijného poistenia

Poisťovne berú pri výpočte ceny havarijného poistenia do úvahy rôzne kritériá. K takým patria najmä:

  • poistná suma – určuje sa na základe faktúry od predajcu (pri nových vozidlách) alebo podľa obstarávacej, resp. zostatkovej ceny (staršie vozidlá)
  • vek vodiča/držiteľa motorového vozidla – mladší vodiči do 25 – 30 rokov môžu byť pre poisťovne rizikovejší, preto lepši cenu získajú starší a skúsenejší vodiči.
  • región – miesto, kde sa vozidlo najčastejšie pohybuje, má na cenu havarijného poistenia značný vplyv. Štatistiky poisťovní vravia, že vodiči jazdiaci vo väčších mestách majú viac poistných udalostí ako vodiči z menších miest a obcí.
  • značka a vek vozidla – poisťovne majú vytypovaný zoznam rizikových značiek motorových vozidiel, na ktoré uplatňujú vyššiu sadzbu, čo sa odráža aj na cene poistného.
  • technické parametre vozidla – výkon (kW) a/alebo objem (cm3).
  • spoluúčasť – čím väčšou mierou je klient ochotný podieľať sa na poistnom plnení, tým lepšiu cenu získa. Spoluúčasť je často stanovená v percentách a v minimálnej výške v eurách, ktoré určujú podiel klienta na úhrade v prípade vzniknutej poistnej udalosti.

Pozor na rozsah asistencie a výluky

Pri výbere poisťovne odporúčame venovať čas asistenčným službám. Tie určite oceníte pri havárii, poruche alebo krádeži vozidla. Je vhodné vedieť, aké asistenčné služby poskytujú jednotlivé poisťovne na Slovensku a v zahraničí, s akými technickými, administratívnymi, či právnymi službami môžete ako klient počítať. Rozdiel tiež býva v tom, aké asistenčné služby poisťovňa v prípade potreby uhrádza a aké iba zorganizuje.

Rovnako dôležité sú aj výluky z poistenia, ktoré spresňujú rozsah poistného krytia. Výlukami označujú poisťovne prípady, kedy poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie alebo jeho časť (výlukami môžu byť napr. alkohol, drogy, preťažovanie vozidla, úmyselný trestný čin, nedostatočná údržba, neplatné vodičské oprávnenie a iné).

Cena? Krytie? Služby?

Čo je pri výbere poistenia pre vás najdôležitejšie? Cena? Rozsah poistného krytia? Značka poisťovne alebo jej dostupnosť? V prípade havarijného poistenia, ktoré kryje škody na vašom vozidla, by cena nemala byť jediným kritériom pri výbere poistenia. Za nízkou výškou poistného sa môže skrývať napríklad užšie poistné krytie. Dajte si tiež pozor na to, či a prípadne ako sa cena poistenia zmení v prípade poistnej udalosti. Pri uzatváraní poistenia vám poisťovne ponúknu rôzne bonusy a zľavy, ktoré môžu platiť len do najbližšej poistnej udalosti.

Skúsenosti s havarijným poistením

V neposlednom rade je dôležitá aj značka poisťovne. Pri výbere u klienta zohrávajú úlohu sympatie alebo antipatie ku konkrétnej poisťovni. Tie môžu vyplývať z vlastnej skúsenosti, alebo zo skúseností známych, z komunikácie s poisťovňou, z jej správania sa v prípade poistnej udalosti a pod.

Ako získať zľavy

Pri havarijnej poistke môžete poistné platiť ročne, v polročných alebo štvrťročných splátkach. Poisťovne preferujú ročnú platbu a tak u väčšiny získate zľavu. Ďalšie zľavy získate napr. za vek vozidla, vek držiteľa vozidla, zľavy pre dôchodcov alebo ZŤP, za už aktívne zmluvy v konkrétnej poisťovni, zľavy za bezškodový priebeh, nadštandardné zabezpečenie vozidla pred odcudzením a iné.

Ako si vybrať to pravé havarijné poistenie

Určite nie je jednoduché zorientovať sa v pestrej ponuke slovenských poisťovní. Je však vo vašom záujme, aby ste tak pred uzavretím havarijného poistenia urobili. Samozrejme, máte možnosť nechať si poradiť od makléra. Na portáli onlinePorovnanie.sk stačí vyplniť online dotazník a do 48 hodín získate porovnanie ponúk viacerých poisťovní, spolu s odborným odporučením a konzultáciou. Vyskúšajte to bezplatne a pohodlne tu:

Button_Porovnaj