Ako si vybrať zákonné poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je povinným preto, lebo ho prikazuje zákon č. 381/2001 Z.z. Preto sa PZP označuje aj ako zákonné poistenie. A zákon hovorí, že povinnosť uzavrieť PZP má ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako jeho držiteľ, resp. vlastník.

Ak ste držiteľom alebo vlastníkom vozidla, máte zo zákona povinnosť uzatvoriť PZP. Logická otázka klientov často znie: ak je PZP zo zákona povinné a kryje škody, ktoré ja spôsobím niekomu inému, prečo by som si nemal vybrať najlacnejšie zákonné poistenie? Tu je pár dôvodov, prečo pri výbere PZP netreba prihliadať výlučne na jeho cenu.

Poistenie v prvom rade chráni

Pri prevádzke motorového vozidla hrozia veľké škody na majetku, zdraví a živote iných osôb, napr. zdemolovanie viacerých áut na diaľnici, vážne poškodenie zdravia osoby a následné náklady na ušlý zisk alebo dokonca doživotnú rentu. Zaplatenie takýchto vysokých škôd z vlastného vrecka motoristu by bolo náročné, ak nie doslova nemožné. A preto existuje zákon, ktorý prikazuje držiteľom vozidla uzatvoriť si PZP. Vďaka nemu škody, ktoré neúmyselne spôsobíme naším vozidlom inej osobe, zaplatí poisťovňa za nás.

Minimálne limity poistného plnenia z PZP tiež určuje vyššie spomenutý zákon. V súčasnosti je to:

  • 5.24 mil. EUR pri škode na zdraví, usmrtení, pri škode vzniknutej náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok na nemocenské poistenie a dávok dôchodkové
  • 1,05 mil. EUR pri škode, ktorá vznikla poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov na právne zastúpenie pri uplatňovaní si nárokov

Na slovenských cestách sa nevyskytlo veľa prípadov, kedy by bolo takéto poistné krytie nedostatočné. Ak však jazdíte často do zahraničia, odporúčame zvážiť balík PZP s vyšším poistným krytím. Vyššie poistné krytie pri škodách na majetku ponúkajú napríklad AXA poisťovňa a Union poisťovňa a to vo výške 2,5 mil. EUR, resp. 3 mil. EUR.

Pomoc na cestách sa môže hodiť

Hoci je PZP zákonné poistenie, predsa len existuje niečo, v čom sa poisťovne pri tomto produkte môžu odlišovať. A tým niečím sú asistenčné služby. Asistenčné služby poskytnú potrebnú technickú, materiálnu alebo organizačnú pomoc pri nehode alebo poškodení vášho vozidla. Rozsah asistencie, ktoré poisťovne ponúkajú, môže byť odlišný. V zásade však asistenčné služby poskytujú:

  • opravu vozidla na mieste
  • odtiahnutie do najbližšieho servisu, prípadne aj úschovu vozidla
  • výmenu pneumatiky pri defekte
  • otvorenie a výmenu zámku, keď si zabuchnete v aute kľúče
  • dovoz paliva na miesto pri nedostatku pohonných hmôt

Ako klient máte možnosť voľby: kúpite si PZP so štandardnými asistenčnými službami, priplatíte si za nadštandard alebo si vyberiete balík, ktorý asistenciu neobsahuje. Asistenčné služby oceníte najmä pri nehode alebo poruche vozidla v zahraničí. Ak máte uzavreté havarijné poistenie, ktoré kvalitné asistenčnú služby obsahuje, riešiť detaily okolo asistenčných služieb pri PZP nie je prvoradé.

Ako si správne vybrať poistenie vozidla

Povinné zmluvné poistenie je produktom, pri ktorom bude vždy cena rozhodujúca. Netreba platiť zbytočne viac ako je potrebné. Na druhej strane, najlacnejšie zákonné poistenie nemusí byť vždy tou najlepšou voľbou. Predtým, ako si z ponuky vyberiete tú vašu, skúste si položiť niekoľko otázok: Jazdím často do zahraničia? Je pre mňa rozsah asistenčných služieb dôležitý? Mám ja alebo moji známi nejakú skúsenosť s poisťovňou, v ktorej sa chystám poistiť?

Aká je najlepšia poisťovňa na PZP vášho vozidla?

Veríme, že s odpoveďami vám pomôže aj naše porovnanie PZP.