Havarijné poistenie

havarijne poistenie, výpoveď havarijnej poistky,žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy vzor, allianz, generali, csob, kooperativa

Čo je havarijné poistenie

Havarijné poistenie (tiež nazývané aj „kasko“) slúži na krytie škôd, ktoré vzniknú na poistenom vozidle pri havárii, živelnej udalosti, vyčíňaní vandalov alebo krádeži. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia, ktoré slúži na krytie škôd spôsobených na zdraví a vozidlách iných osôb, havarijné poistenie chráni vaše auto aj pri škodách, ktoré vzniknú vašim vlastným zavinením. Ide preto o dobrovoľné, nepovinné poistenie.

Aké škody kryje havarijné poistenie

Havarijné poistenie poskytuje finančné krytie na škody, ktoré vzniknú v dôsledku:

  • havárie,
  • krádeže,
  • živelnej pohromy,
  • vandalizmu.

Čo poistenie obsahuje

Pri havarijnom poistení sú dôležité aj samotné parametre poisťovaného vozidla ako napr. značka a typ vozidla, farba, vek, výkon a objem motora ai. Od nich sa totiž priamo odvíja cena poistenia. Súčasťou havarijného poistenia bývajú aj asistenčné služby, ktoré sú vodičom k dispozícii pri akejkoľvek nepríjemnej komplikácii na cestách. Ich rozsah si samozrejme môžete ľubovoľne upraviť pri uzatváraní poistenia.

Ako si uzatvoriť poistenie

Ak máte záujem o bezplatné vypracovanie nezáväznej ponuky havarijného poistenia, vyplňte, prosím, online formulár:

havarijne poistenie, výpoveď havarijnej poistky,žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy vzor, allianz, generali, csob, kooperativa