Výpočet havarijného poistenia

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré slúži na uhradenie škody spôsobenej vašim vozidlom inej osobe, havarijné poistenie kryje škody, ktoré vzniknú na VAŠOM aute. A keďže havarijné poistenie je dobrovoľné a nie práve najlacnejšie, je dobré vedieť, čo vplýva na výpočet jeho ceny.

Čo ovplyvňuje výpočet havarijného poistenia

Výpočet ceny havarijného poistenia je pomerne zložitý a u jednotlivých poisťovní vstupujú do výpočtu rôzne faktory. K tým najdôležitejším patria tieto:

  • výška poistnej sumy: ak je vozidlo nové, východiskom stanovenia poistnej sumy je cena vozidla bez zliav uvedená na faktúre od predajcu. Pri jazdenom vozidle je potrebné oceniť auto podľa oceňovacích programov, ktoré jednotlivé poisťovne uznávajú. V prípade poistnej udalosti však poisťovňa vozidlo oceňuje nanovo a poistná suma sa stanovuje z aktuálnej hodnoty vozidla v deň, keď poistná udalosť vznikla, nie z poistnej sumy nového vozidla. 
  • údaje o motorovom vozidle: zdvihový objem valcov (cm³), výkon vozidla (kW), rok výroby vozidla, značka a typ vozidla, rôzna nadštandardná alebo doplnková výbava vozidla, ktorá vstupuje do výpočtu ceny havarijného poistenia (napríklad disky z ľahkých zliatin, metalická farba, xenóny, kožené čalúnenie).
  • údaje o držiteľovi motorového vozidla: ak je motorové vozidlo registrované na fyzickú osobu, tak sa poisťovne zameriavajú na vek držiteľa vozidla. Ak je jeho vek pod 25 alebo 30 rokov, zvyčajne predstavuje pre poisťovne väčšie riziko a  cena havarijného poistenia je vyššia. 
  • región: dôležitým údajom pri výpočte poistného je mesto evidencie, čo je zvyčajne miesto trvalej adresy držiteľa vozidla. Vodiči z väčších miest majú spravidla vyššie sadzby, pretože štatistiky poisťovní ukazujú, že vo väčších mestách je riziko vzniku škody vyššie ako v menších mestách a obciach.
  • výška spoluúčasti na poistnom plnení: spoluúčasť býva zvyčajne stanovená v percentách a v minimálnej výške v eurách. Výška spoluúčasti označuje podiel klienta, ktorým sa bude podieľať na poistnej udalosti. Štandardne dojednávaná spoluúčasť býva vo výške 5%, min. však 165 € alebo 150 €. Čím nižšia je spoluúčasť klienta na vzniknutej škode, tým vyššia je cena havarijného poistenia.
  • rozsah poistného krytia: štandardne sa v rámci havarijného poistenia dojednáva poistenie, ktoré kryje škody spôsobené haváriou, živlami, vandalmi a krádežou vozidla. Okrem toho je možné pripoistiť si napr. čelné sklo, batožinu, úraz, rozšírené asistenčné služby, prepravované veci, zapožičanie náhradného vozidla a pod.
  • zľavy a bonusy: na základe bezškodovosti klienta, za už aktívne zmluvy v konkrétnej poisťovni, za vek vozidla a/alebo držiteľa, ale aj pri rozhodnutí klienta platiť poistné ročne, nie v področných splátkach.

Ako získať výpočet havarijného poistenia

Keďže cena havarijného poistenia sa často ráta v stovkách eur, odporúčame porovnávať. A keďže ide o poistenie, ktoré kryje škody na vašom vozidle, je dôležité klásť dôraz na správny výber, teda nerozhodovať sa len podľa ceny.

Porovnať ponuky poisťovní a zároveň odporučiť vhodné poistenie pre vás a vaše vozidlo vám pomôžu makléri, ktorí majú zmluvný vzťah s viacerými a nielen jednou poisťovňou. A ak chcete získať porovnanie a odporučenie havarijného poistenia bez toho, aby ste niekam volali alebo sa s niekým stretávali, využite online kalkulačku havarijného poistenia na našej stránke. Po jeho vyplnení vás budú špecialisti z portálu onlinePorovnanie.sk kontaktovať s vypracovanou ponukou a porovnaním viacerých poisťovni. Je len na vás, ktorú poisťovňu a ktoré havarijné poistenie si vyberiete.

Button_Porovnaj