Výpoveď a zrušenie havarijného poistenia

výpoved havarijnej poistky, poistnej zmluvy vzor, ziadost o zrusenie poistenia, generali, allianz, csob, union, axaPrečo klienti premýšľajú o zrušení havarijného poistenia? Najčastejším dôvodom je snaha získať lepšiu cenu, prípadne lepšie poistné podmienky (vyššie krytie, kvalitnejšie asistenčné služby, benefity). Ďalšími dôvodmi môžu byť zlé skúsenosti klienta s poisťovňou, nízka kvalita služieb, nespokojnosť s riešením poistnej udalosti alebo navýšenie výšky poistného pri výročí poistnej zmluvy.  My vám poradíme, ako čo najjednoduchšie vypovedať poistnú zmluvu havarijného poistenia.

Pri zrušení havarijného poistenia dbajte na termín

Na úvod treba povedať: havarijné poistenie je služba, ktorú získavate na základe poistnej zmluvy. Tak ako uzatvorenie poistenia má isté pravidlá, aj jeho ukončenie sa musí udiať v súlade so zákonom a poistnými podmienkami danej zmluvy. Isté pravidlá musíte dodržať rovnako ako pri výpovedi zmluvy PZP.

V prvom rade sa nenechajte zaskočiť termínom podania výpovede. Výpoveď havarijného poistenia je potrebné priniesť osobne alebo v dostatočnom časovom predstihu poslať doporučene do poisťovne, v ktorej máte súčasné havarijné poistenie uzatvorené. Ak chcete zrušiť havarijné poistenie ku dňu výročia poistnej zmluvy, musí byť výpoveď doručená v poisťovni najmenej 42 dní (6 týžňov) pred výročným dňom (dátum začiatku zmluvy). Výpoveď musí mať písomnú podobu a musí obsahovať vlastnoručný podpis poistníka, teda osoby, ktorá zmluvu uzatvorila. Rozhodujúci je termín potvrdenia prijatia výpovede v poisťovni, nie dátum jej odoslania! Z tohto dôvodu odporúčame zaniesť výpoveď osobne do poisťovne a nechať si potvrdiť kópiu s dátumom podania a zároveň prijatia výpovede poisťovňou. Náš online generátor vám vytvorí výpoveď, zrušenie havarijného poistenia pre nasledujúce poisťovne: Alianz, Kooperatíva, Uniqa, Union, Axa, Generali, Genertel, Groupama, Komunálna Poisťovňa, ČSOB a Wüstenrot.

V mnohých prípadoch termín výpovede klient zmešká (stačí aj o jeden deň) a, chtiac nechtiac, musí v súčasnej poisťovni vydržať ďalší rok.

Kedy môžete zrušiť havarijné poistenie?

Podobne ako pri PZP, okrem výpovede poistnej zmluvu k výročnému dňu existujú aj iné dôvody výpovede, napr.:

  • krádež vozidla,
  • totálnej škoda na vozidle,
  • prepis vozidla na iného majiteľa,
  • neplatenie poistného,
  • dohodou s poisťovňou.

Odporúčame pozrieť aj: