Výpoveď zmluvy PZP, alebo HP

Po vyplnení nasledujúceho formuláru Vám náša webová aplikácia vygeneruje PDF dokument s predvyplnenými údajmi potrebnými na výpoveď Vašej poistnej zmluvy.

Dokument si môžete následne vytlačiť a doručiť poisťovni.

Adresa trvalého bydliska / sídla:

Špecifikácia výpovede zmluvy:

Dovoľujeme si Vás informovať, že osobné údaje, ktoré vkladáte do tohto formulára Prevádzkovateľ spracúva za účelom vykonania činností smerujúcich k zmene, resp. k ukončeniu Vašej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, teda spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve) a na účely správy uzatvorenej zmluvy. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete tu.