Zmena evidenčného čísla

Nahlásenie zmeny evidenčného čísla, v prípade prepisu, alebo odcudzenia.

Zmena údajov