Zmena PZP

Po vyplnení vám zariadime zmenu vo vašej poistnej zmluve.

Zmena údajovDovoľujeme si Vás informovať, že osobné údaje, ktoré vkladáte do tohto formulára Prevádzkovateľ spracúva za účelom vykonania činností smerujúcich k zmene Vašej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, teda spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve) a na účely správy uzatvorenej zmluvy. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete tu.