Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov:

insuria consulting, spol. s r.o.
Sídlo:Slowackého 5494/5A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
IČO:36 864 200
Zápis:Obchodný register OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 59663/B
Zastúpený:Mgr. Jozef Belko, konateľ spoločnosti
kontakt:e-mail: kontakt@insuria.sk, tel.: +421 902 66 11 11

V prípade, že si prajete, aby sme už nespracúvali Vaše osobné údaje, môžete svoj poskytnutý súhlas (a to aj čiastočne) odvolať vyplnením a odoslaním následovného formulára:

Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním.