Čo je povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie vozidla

Ak ste držiteľom (prípadne vlastníkom, prevádzkovateľom či nájomcom) motorového vozidla, máte zo zákona povinnosť uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie (PZP). Prečo je PZP povinné? Pretože každý, kto šoféruje vozidlo, môže byť účastníkom nehody a spôsobiť inej osobe vážne škody na živote, zdraví či majetku. Škody spôsobené vozidlom sa môžu vyšplhať až do niekoľko desiatok až státisícov eur.  PZP slúži na krytie takýchto škôd. Tým, že si držiteľ vozidla uzatvorí PZP, prenáša povinnosť uhradiť spôsobené škody na konkrétnu poisťovňu.

Aké škody poistenie kryje

PZP poskytuje poistenej osobe krytie, pri ktorom poisťovňa nahrádza poškodenému:

 • finančné náklady pri ujme na zdraví, prípadne náklady pri usmrtení,
 • škody, ktoré vznikli poškodením, zničením, odcudzením, prípadne stratou veci,
 • náklady spojené s právnym zastúpením
 • ušlý zisk.

Zákonná poistka na auto – platnosť

Zákonná poistka na auto sa vzťahuje na každé motorové vozidlo. Zákon stanovuje, že poistenie má byť uzatvorené najneskôr v prvý deň používania vozidla, pričom má ostať poistené až do doby, keď dochádza k jeho vyradeniu z evidencie motorových vozidiel. PZP sa väčšinou uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden rok. PZP je možné aj vypovedať, prípadne zmeniť poisťovňu. Môže tak však urobiť najneskôr 6 týždňov pred uplynutím jedného roka od uzavretia PZP. Výpoveď PZP musí byť v písomnej podobe, podpísaná poistníkom a doručená poisťovni, v ktorej bolo poistenie uzavreté.

Aké dokumenty potrebujem

Pri policajnej kontrole je vodič motorového vozidla povinný preukázať, že má uzavreté PZP. Na tento účel slúžia dva doklady – Biela karta a Zelená Karta. V prípade, že vodič nepredloží doklad o tom, že má zabezpečené PZP, môže policajný príslušník zadržať jeho Doklad o evidencii vozidla (tzv. technický preukaz) a zabrániť mu tak pokračovať v ceste.

 • Biela karta: slúži na preukázanie platnosti zákonného poistenia na území Slovenskej republiky.
 • Zelená karta: vodič sa ňou preukazuje v prípade, že sa nachádza mimo územia Slovenska. Musí však ísť o štáty ktoré patria do systému Zelenej karty. Ak tomu tak nie je, existuje možnosť zabezpečiť si krátkodobé hraničné poistenie, ktoré vodič uzavriete na území konkrétnej krajiny nepatriacej do systému Zelenej karty.

Ako si uzatvoriť poistenie

Nie každá poisťovňa je oprávnená poskytovať povinné zmluvné poistenie. Na území Slovenskej republiky v súčasnosti vykonávajú PZP poisťovne, ktoré sú združené v Slovenskej kancelárii poisťovateľov, ktorá bola zriadená zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Vy však máte jedinečnú možnosť porovnať si ponuku všetkých poisťovní na jednom mieste.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) cena

Použite našu online kalkulačku a zistite, či by sa nedalo platiť za povinné zmluvné poistenie menej, ako platíte v súčasnosti.

Online PZP kalkulačka

Cez portál onlinePorovnanie.sk si môžete nielen vypočítať najvýhodnejšiu cenu, ale rovno môžete svoje vozidlo poistiť v poisťovni, ktorú si vyberiete. Uzavretie PZP prostredníctvom portálu onlinePorovnanie.sk má viacero výhod:

 1. Je to jednoduché, rýchle a bezpečné
 2. Môžete tak urobiť okamžite z pohodlia vášho domova.
 3. Behom pár sekúnd získate porovnanie cien všetkých poisťovní na Slovensku.
 4. Neprídete ani o žiadnu zľavu, takže poistenie získate naozaj výhodne
 5. Po vyplnení formulára vám do e-mailu obratom príde návrh poistnej zmluvy a biela karta.
 6. Po uhradení je vaša zmluva okamžite platná a môžete bezstarostne jazdiť.
PZP kalkulačka