Vypočítajte si vaše PZP pomocou našej kalkulačky

Pomocou našej PZP kalkulačky si môžete vypočítať povinné zmluvné poistenie a porovnať si ponuky viacerých poisťovní.

Každý držiteľ motorového vozidla na Slovensku je zo zákona povinný mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (viac o PZP).

A keďže ide o "zákonné" poistenie, ktoré kryje škody spôsobené tretej strane, je prirodzené, že cena poistenia je pre každého dôležitá. Cenu poistky si môžete zistiť pomocou našej kalkulačky, ktorá vám pomôže porovnať a vypočítať si výšku vášho PZP online.. Do výpočtu vstupujú nasledovné údaje.

Čo ovplyvňuje cenu poistenia

Pri tvorbe ceny PZP vstupujú do výpočtu viaceré parametre. V princípe ich môžeme rozdeliť do 3 kategórií

1. Údaje o vozidle: zdvihový objem valcov (cm³), výkon (kW), rok výroby vozidla, hmotnosť vozidla ai.

2. Údaje o držiteľovi: právna forma (fyzická osoba, právnická osoba, SZČO), vek držiteľa, mesto evidencie vozidla (PSČ), doba bez poistnej udalosti a pod.

3. Špecifické údaje: zľavy a bonusy pre existujúcich klientov poisťovne, osoby so zdravotným postihnutím, klientov partnerských subjektov ai.