Výpočet PZP

Každý držiteľ motorového vozidla na Slovensku je zo zákona povinný mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (viac o PZP).

A keďže ide o “zákonné” poistenie, ktoré kryje škody spôsobené tretej strane, je prirodzené, že cena poistenia je pre každého dôležitá. Ako si teda môžete vypočítať cenu PZP?

Čo ovplyvňuje cenu poistenia

Pri tvorbe ceny PZP vstupujú do výpočtu viaceré parametre. V princípe ich môžeme rozdeliť do 3 kategórií

  1. Údaje o vozidle: zdvihový objem valcov (cm³), výkon (kW), rok výroby vozidla, hmotnosť vozidla ai.
  2. Údaje o držiteľovi: právna forma (fyzická osoba, právnická osoba, SZČO), vek držiteľa, mesto evidencie vozidla (PSČ), doba bez poistnej udalosti a pod.
  3. Špecifické údaje: zľavy a bonusy pre existujúcich klientov poisťovne, osoby so zdravotným postihnutím, klientov partnerských subjektov ai.

Kde si môžete spraviť výpočet ceny PZP

Dobrou správou je, že výpočet zákonnej poistky si v dnešnej dobe môžete urobiť viacerými spôsobmi. K tým tradičným a časovo náročnejším patrí návšteva pobočky konkrétnej poisťovne, stretnutie s poistným poradcom alebo obtelefonovanie zákazníckych centier poisťovní.

Inou možnosťou je výpočet PZP na internete. Aj tu, podobne ako v “reálnom” svete, môžete využiť kalkulačky, ktoré sú umiestnené na webových stránkach jednotlivých poisťovní. Alebo môžete navštíviť špecializovanú porovnávaciu stránku a v priebehu niekoľkých sekúnd získať ponuky a porovnanie hneď viacerých poisťovní na jednom mieste. Takúto porovnávaciu kalkulačku nájdete aj na našom portáli tu.

Výhody výpočtu ceny na porovnávacej stránke

Výpočet ceny PZP na porovnávacom portáli má hneď dve skupiny výhod:

  1. Je to online: nemusíte nikam chodiť, hľadať parkovacie miesto, stretávať s predajcom, čakať v rade na pobočke alebo sa riadiť prevádzkovými hodinami pobočiek a call centier poisťovní
  2. Je to porovnanie: je skvelé, ak po zadaní niekoľkých údajov získate nielen ponuku od viacerých poisťovní naraz, ale môžete si tieto ponuky rýchlo porovnať a poistenie rovno aj uzatvoriť.

Službu pre výpočet povinného zmluvného poistenia online a zároveň porovnať ponuky viacerých poisťovní vám ponúka aj naša webstránka. Veď nenadarmo sa voláme onlinePorovnanie.sk 🙂

Porovnajte a vypočítajte si PZP!