Výpoveď a zrušenie povinného zmluvného poistenia (PZP)

žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy uniqa, alianz, wustenrot, kooperativa, axa, ukončenie pzp vzor, výpoveď poistnej zmluvyZdá sa vám, že platíte za povinné zmluvné poistenie (PZP) priveľa? Ak chcete svoje nevýhodné PZP zrušiť, nie je to žiadna veda. Dôležité je dodržať lehotu na výpoveď PZP zmluvy.

Lehota na výpoveď PZP

Najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia, k tzv. výročnému dňu, je potrebné písomnú výpoveď zmluvy PZP doručiť do súčasnej poisťovne.

Výpoveď PZP: Na čo si dať pozor

 • Podať výpoveď PZP je možné len 1-krát za rok a to písomne ku koncu poistného obdobia (k výročnému dňu).
 • Výpoveď PZP musí byť doručená do poisťovne najneskôr 42 dní pred výročným dňom, tzn. nestačí v tento deň odoslať výpoveď poštou.
 • Výročný deň je deň, keď končí poistné obdobie, a nájdete ho vo vašej poistnej zmluve, na bielej, prípadne zelenej karte.
 • Podpísanú výpoveď PZP treba priniesť osobne na pobočku poisťovne, alebo ju s dostatočným predstihom zaslať doporučenou poštou.
 • Ak podávate výpoveď osobne na pobočke poisťovne, požiadajte pracovníka poisťovne o potvrdenie kópie výpovede s pečiatkou poisťovne a aktuálnym dátumom jej doručenia, alebo si rovno výpoveď vytlačte v 2 exemplároch, jeden si nechajte potvrdiť a starostlivo si ho uschovajte.
 • Výpoveď PZP zmluvy môže podať len poistník, tj. osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvárala a platila poistné, alebo ním oprávnená osoba na základe plnej moci.
 • Ak podáte výpoveď zmluvy riadne a načas, máte 42 dní na to, aby ste si našli novú, výhodnejšiu ponuku. Začiatok novej poistnej zmluvy by mal byť deň, ktorý nasleduje po dátume, keď vám končí vypovedaná poistná zmluva.
 • Výhodnejšiu ponuku nového PZP si určite vyberiete na onlinePorovnanie.sk

Ako môžem vypovedať zmluvu ku koncu poistného obdobia

Poistnú zmluvu môžete vypovedať z dôvodu konca poistného obdobia jednoducho: použite náš online generátor, ktorý vám vytvorí výpoveď PZP na mieru. Dôležité je, aby ste do výpovede doplnili aktuálny dátum, vlastnoručne ju podpísali a najneskôr šesť týždňov (42 dní) pred koncom poistného obdobia ju doručili do súčasnej poisťovne.

Náš online generátor vám vytvorí výpoveď na zrušenie PZP pre tieto poisťovne:

 • Alianz
 • Axa
 • ČSOB
 • Generali
 • Genertel
 • Groupama
 • Kooperatíva
 • Komunálna Poisťovňa
 • Uniqa
 • Union
 • Wüstenrot

Použite online generátor výpovede PZP.

Aké sú ďalšie dôvody zániku zmluvy

Zrušiť PZP je možné aj inak ako jeho výpoveďou šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Ďalšie dôvody zániku PZP zmluvy sú:

 • Zánik predmetu poistenia, tj. poisteného vozidla, napríklad v prípade jeho krádeže, totálnej škody po havárii alebo v inej situácii, keď je vozidlo vyradené z evidencie motorových vozidiel
 • Zmena vlastníka vozidla pri jeho predaji inému majiteľovi
 • Nezaplatenie poistného, tj. neuhradenie prvej alebo následnej splátky poistného do jedného mesiaca od dátumu splatnosti. Ak sa tak stane, držiteľ, resp. vozidla je povinný uzavrieť nové PZP na zvyšok poistného obdobia v tej istej poisťovni, v ktorej poistenie zaniklo pre nezaplatenie poistného
 • Dohodou medzi poisťovňou a poistníkom alebo podľa osobitného predpisu, ktorý je uvedený v poistných podmienkach

Žiadosť o zrušenie PZP si môžete vytvoriť pomocou nášho online generátora. V prípade ak potrebujete uzatvoriť nové poistenie použite našu PZP kalkulačku alebo nám napíšte na info@onlineporovnanie.sk prípadne zavolajte na 0902 661 111. Radi vám poradíme.

Porovnajte si ponuky PZP